Zarządzenie Nr 70/09
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 17 sierpnia 2009r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009r.

     Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005r. z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XXIV/142/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 11 kwietnia 2006r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze postanawiam:

§ 1

 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2009 roku, stanowiącą załączniki 1-6 do niniejszego zarządzenia.
 2. Przedstawić informację, o której mowa w pkt. 1, Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

 • 70/09 (załącznik nr 1) (PDF, 92,53 KB)

  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 70/09 Wójta Gminy Mielnik z dnia 17 sierpnia 2009r. (ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2009R.)

 • 70/09 (załącznik nr 2) (PDF, 105,75 KB)

  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 70/09 Wójta Gminy Mielnik z dnia 17 sierpnia 2009r. (ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2009R.)

 • 70/09 (załącznik nr 3) (PDF, 92,32 KB)

  Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 70/09 Wójta Gminy Mielnik z dnia 17 sierpnia 2009r. (INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU)

 • 70/09 (załącznik nr 4) (PDF, 70,8 KB)

  Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 70/09 Wójta Gminy Mielnik z dnia 17 sierpnia 2009r. (Informacja z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku za pierwsze półrocze 2009 roku)

 • 70/09 (załącznik nr 5) (PDF, 69,02 KB)

  Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 70/09 Wójta Gminy Mielnik z dnia 17 sierpnia 2009r. (Informacja o przebiegu realizacji planu finansowego za I półrocze 2009 r. Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku)

 • 70/09 (załącznik nr 6) (PDF, 63,84 KB)

  Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 70/09 Wójta Gminy Mielnik z dnia 17 sierpnia 2009r. (Informacja o przebiegu realizacji planu finansowego za I półrocze 2009 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku)

 • 70/09 (zarządzenie) (PDF, 55,01 KB)

  Zarządzenie Nr 70/09 Wójta Gminy Mielnik z dnia 17 sierpnia 2009r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009r.

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2009-08-17

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2009-08-25

Data modyfikacji: 2009-08-25

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2009-08-25