Zarządzenia Wójta Gminy z 2007 roku

Zarządzenie Wójta
Gminy Mielnik Nr :
dotyczy : uwagi :
29/07
z 27 grudnia 2007r.
w sprawie nabycia nieruchomości przez gminę Mielnik  
28/07
z 27 grudnia 2007r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.  
27/07
z 12 grudnia 2007r.
w sprawie powołania komisji do odbioru prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, wykonanych przy obiekcie zabytkowym na które udzielono dotacji z budżetu gminy.  
26/07
z 10 grudnia 2007r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Mielniku  
25/07
z 28 listopada 2007r.
w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru Wójta na terenie gminy Mielnik w stanach gotowości obronnej państwa traci moc z dniem wejścia w życie Zarządzenia Nr 120/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 14 czerwca 2012 r.
24/07
z 20 listopada 2007r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 21/07 Wójta Gminy Mielnik z dnia 22 października 2007r. w sprawie ustalenia ceny za usługi wywozu odpadów komunalnych stałych  
23/07
z 14 listopada 2007r.
w sprawie projektu budżetu gminy na 2008 rok.  
22/07
z 25 października 2007r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.  
21/07
z 22 października 2007r.
w sprawie ustalenia ceny za usługi wywozu odpadów komunalnych stałych zmienione Zarządzeniem Nr 24/07 Wójta Gminy Mielnik z dnia 20 listopada 2007r.
19/07
z 28 września 2007r.
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Mielnik.  
18/07
z 28 września 2007r.
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego dla obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Mielnik w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  
17/07
z 30 sierpnia 2007r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.  
16/07
z 30 sierpnia 2007r.
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku  
15/07
z 22 sierpnia 2007r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy z I półrocze 2007r.  
14/07
z 10 sierpnia 2007r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Mielniku  
13/07
z 3 lipca 2007r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Mielnik  
12/07
z 28 czerwca 2007r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok  
11/07
z 22 czerwca 2007r.
w sprawie ustalenia ceny za usługi wywozu nieczystości płynnych  
10/07
z 11 czerwca 2007r.
w sprawie nabycia nieruchomości przez gminę Mielnik  
9/07
z 22 maja 2007r.
w sprawie określenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych na terenie gminy Mielnik  
8/07
z 11 maja 2007r.
w sprawie powołania zespołów kontrolnych dla przeprowadzenia kontroli z zakresu utrzymania porządku i czystości, ochrony przeciwpożarowej oraz stanu bezpieczeństwa na terenie gminy  
7/07
z 26 kwietnia 2007r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok  
6/07
z 12 kwietnia 2007r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Mielnik  
5/07
z 6 marca 2007r.
w sprawie planu działania w zakresie obrony cywilnej w 2007 roku.  
4/07
z 6 marca 2007r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.  
3/07
z 5 marca 2007r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania w wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2006r.  
2/07
z 30 stycznia 2007r.
w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne traci moc z dniem wejścia w życie Zarządzenia Nr 89/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 2 marca 2012 r.
1/07
z 2 stycznia 2007r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącego obowiązki Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku  

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mielnik, Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, Artur Jaworski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-03-13

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-06-04

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-03-13