Rejestr umów zawartych przez Gminę Mielnik i Urząd Gminy Mielnik

Rok 2012
Nr umowy Data zawarcia umowy Nazwa podmiotu, z którym Gmina Mielnik
lub Urząd Gminy Mielnik zawarły umowę
Przedmiot umowy Wartość umowy Okres obowiązywania
SW/ZP/DO/06/2012 28.12.2012r. PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6 35-959 Rzeszów Umowa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji odbiorców z grupy taryfowej G oraz C1x ceny i stawki zgodnie z taryfą i zużyciem energii 01.01.2013r. - 31.12.2013r.
ZP-O.271.50.1.2012 27.12.2012r. PRINTEX K. Borkowski K. Mirowski Sp. J. Al. Piłsudskiego 105B 05-270 Marki Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek w Urzędzie Gminy Mielnik 25 924,00 zł 14.06.2013r.
I-GK-D.7011.20.2012.RD 21.12.2012r. VELSET Sp. z o.o. ul. Asnyka 10/3 31-144 Kraków Dostawa do Urzędu Gminy w Mielniku 6 szt okien dachowych oraz 6 szt kołnierzy uszczelniających do tych okien 5 159,94 zł 28.12.2012r.
brak 11.12.2012r. Edward Klepacki Opinia dotycząca ustalenia czy pan Jan Kochanowski wykonując zabiegi pielęgnacyjne zadrzewień na działce 383 we wsi Mętna, naruszył przepisy ustawy o ochronie przyrody 750,00 zł 31.12.2012r.
A/484/2012/3/0 07.12.2012r. PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Białymstoku Biuro Obsługi Klienta Bielsk Podlaski ul. 11 Listopada 11 17-100 Bielsk Podlaski Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji dla odbiorców z grupy taryfowej G oraz C1x wg taryfy czas nieokreślony
I-GK-D.6852.2.2012.RD 04.12.2012r. Eelmar Wykonywanie i projektowanie Sieci i instalcji elektrycznych ul. Warzywna 46 17-100 Bielsk Podlaski Wykonanie 30 przyłączy do oświetlenia świątecznego w Mielniku 6 150,00 zł 10.12.2012r. - 02.01.2013r.
brak 28.11.2012r. Józef Olszewski Aktualizacja klasyfikacji użytków w działce nr 5196/72 położonej w obrębie 0004/ Mielnik 3 600,00 zł 30.11.2012r.
ZP-O.271.45.1.2012 27.11.2012r. WIKR P. Kryst, R. Wilton Sp. z o.o. ul. Kleczewska 80 01-826 Warszawa Dostawa pomocy edukacyjnych w ramach realizacji projektu "Dla każdego coś dobrego" 14 859,66 zł 10.12.2012r.
ZP-O.271.43.1.2012 27.11.2012r. SOLARSYSTEM s.c. Łapa M., Olesek W., Skorut-Nawara E., ul. Słowackiego 42 32-400 Myślenice Usługa wykonania na rzecz zamawiającego kompletu dokumentacji oddzielnie na każdy z 4 (czterech) budynków użyteczności publicznej będących własnością Gminy Mielnik, niezbędnych do uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych oraz przygotowujących do wykonania inwestycji wg formuły "zaprojektuj i wybuduj". 21 819,20 zł 15.02.2013r.
YK/K/7179/ZH/2012 22.11.2012r. Instytut Meteorlogii i Gospopdarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Opracowanie rzędnych zwierciadła wody odpowiadających przepływom maksymalnym rocznym o prawdopodobieństwie przewyższenia 0,1% i 1 % oraz rzędnej zwierciadła wody odpowiadającej przepływowi średniemu dla potrzeb opracowania dokumentacji technicznej zadania "Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów" 11 050,00 zł netto w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem, iż z uwagi na możliwość wystąpienia zjawisk lodowych na rzece uniemożliwiające wykonanie części prac terenowych może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy po ustąpieniu zjawisk lodowych na rzece
ZP-O.271.44.1.2012 20.11.2012r. AT COMPUTERS Jakub Mroczkowski ul. Kostrzewskiego 16 62-010 Pobiedziska Dostawa routera dla Urzędu Gminy Mielnik 10 086,00 zł 27.11.2012r.
ZP-O.271.37.1.2012 07.11.2012r. PERFECT LIGHT Łukasz Bieda os. Złotej Jesieni 9 lok. 106 31-826 Kraków Dostarczenie elementów iluminacji świątecznej  29 660,44 zł 30.11.2012r.
ZP-O.272.9.2012 06.11.2012r. KOMI Zdzisław Kozikowski ul. Waszyngtona 24 lok. 15 15-274 Białystok Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Zaszkolnej w Mielniku, w tym: ciągów jezdnych i pieszych ze zjazdami do nieruchomości, parkingów, infrastruktury sieci teletechnicznych, energetycznych oraz oświetlenia ulicznego, sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej i innych kolidujących z przebudową 89 175,00 zł 26.09.2013r.
I-GK-D.7010.20.2012.RD 25.10.2012r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo - Usługowe Sawczuk Michał Wilanowo 50 17-307 Mielnik Roboty ziemne zadania korytowania na drodze gminnej 6 600,00 zł/h 30.04.2013r.
684/RE3-3/2012 22.10.2012r. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski Umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej przepompownia ścieków Moszczona Królewska dz.161 3 732,04 zł netto 30.11.2013r.
683/RE3-3/2012 22.10.2012r. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski Umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej przepompownia ścieków Moszczona Królewska dz.140/1 1 866,02 zł netto 30.11.2013r.
682/RE3-3/2012 22.10.2012r. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski Umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej przepompownia ścieków Osłowo dz. 5226 2 153,10 zł netto 30.11.2013r.
I-GK-D.7011.19.2012.RD 16.10.2012r. Zakład Drzewny "SOSNEX" Kajanka 49 17-300 Siemiatycze Wykonanie i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Tokary 13 850,00 zł 22.10.2012r. - 30.11.2012r.
ZP-O.271.39.1.2012 08.10.2012r. Grupa Doradcza ALTIMA Sp. z o.o. ul. Ligocka 103 40-568 Katowice Opracowanie studium wykonalnościdla inwestycji "Słoneczne Dahy Mielnika" 6 000,00 zł netto 29.10.2012r.
brak 08.10.2012r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku ul. Popław 8 17-307 Mielnik Umowa o zaopatrzenie w wodę - kompleks sportowy ORLIK wg taryfy cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody czas nieokreślony
661/RE3-3/2012 05.10.2012r. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski Umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej świetlicy wiejskiej  3 588,50 zł netto 30.11.2013r.
I-GK-D.7002.17.2012.RD 03.10.2012r. Przedsiębiorstwo Wydobywczo-Drogowe "ŻWIRBUD" ul. Drohiczyńska 186 17-300 Siemiatycze Roboty ziemne zadanie korytowania na drodze gminnej dz. Nr 7171 w Gminie Mielnik 14 700,00 zł 06.11.2012r.
05/9.1.2/2012 02.10.2012r. Alina Cieśluk Przeprowadzenie zajęć: zajęcia z gimnastyki dla uczniów z wadami postawy z kl. I-III Szkoły Podstawowej w Mielniku 1 200,00 zł 02.10.2012r. - 30.06.2013r.
01/9.1.2/2012 02.10.2012r. Elżbieta Śnieżko Przeprowadzenie zajęć: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji z kl. I-III Szkoły Podstawowej w Mielniku 2 400,00 zł 02.10.2012r. - 30.06.2013r.
06/9.1.2/2012 02.10.2012r. Anna Zieniuk Przeprowadzenie zajęć: zajęcia z pedagogiem dla uczniów z nieokreślonymi predyspozycjami z kl. I-III Szkoły Podstawowej w Mielniku 1 200,00 zł 02.10.2012r. - 30.06.2013r.
03/9.1.2/2012 02.10.2012r. Renata Suprun Przeprowadzenie zajęć: zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych z kl. I-III Szkoły Podstawowej w Mielniku 2 400,00 zł 02.10.2012r. - 30.06.2013r.
04/9.1.2/2012 02.10.2012r. Joanna Nowacka Przeprowadzenie zajęć: zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów dla dzieci szczególnie uzdolnionych matematycznie z kl. I-III Szkoły Podstawowej w Mielniku 2 400,00 zł 02.10.2012r. - 30.06.2013r.
02/9.1.2/2012 02.10.2012r. Małgorzata Rokosz Przeprowadzenie zajęć: zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy z kl. I-III Szkoły Podstawowej w Mielniku 1 200,00 zł 02.10.2012r. - 30.06.2013r.
I-GK-D.7011.20.2012.RD 01.10.2012r. F.H.U. "MALMAR" Mariusz Malewski ul. Pałacowa 17 17-300 Siemiatycze Usługa wykonania map do celów projektowych dla inwestycji "Budowa kładki pioeszo - rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów" 4 920,00 zł 40 dni od daty zawarcia umowy
ZP-O.271.36.1.2012 27.09.2012r. Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe BART Andrzej Bartosiak ul. 11 Listopada 50 17-300 Siemiatycze Dostarczenie środków czystości oraz sprzęt elektryczny w postaci żarówek 2 762,77 zł 07.10.2012r.
RO-210.0610/55/2012 - U/WA/2/2012 20.09.2012r. Politechnika Białostocka ul. Wiejska 45A 15-351 Białystok Wizja przestrzenna obiektów wchodzących w skład Parku Historycznego "Trylogia" w Mielniku 21 951,22 zł netto 30.09.2012r.
ZP-O.272.7.2012 19.09.2012r. REMONTDOM s.c. Marek Żukowski, Marek Grynczel, ul. Reymonta 1A 15-717 Białystok Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Oksiutycze o pomieszczenie garażu na samochód oraz sanitariaty wraz z niezbędną infrastrukturą 206 025,00 zł 30.06.2013r.
ZP-O.272.8.2012 18.09.2012r. WIKBUD Wiesław Kiśluk ul. Wysoka 72D/11 17-300 Siemiatycze Rozbudowa budynku świetlicy o część garażową we wsi Sutno 135 999,87 zł 31.05.2013r.
ZP-O.272.6.2012 12.09.2012r. REN-CAR Sp. z o.o. ul. Gliwicka 190 Rybnik Zakup 1 samochodu osobowego, fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2012 roku marki FORD, model GALAXY, wersja wyposażenia TREND 102 745,00 zł 12.11.2012r.
brak 12.09.2012r. Barbara Bortniczuk - Pura Tłumaczenie w trakcie oficjalnych spotkań z przedstawicielami władz lokalnych Rugii w czasie wyjazdu studyjnego w dniach 13-16.09.2012r. 1 000,00 zł 13.09.2012r. - 16.09.2012r.
brak 08.09.2012r. Marek Nikołajuk Występ zespołu holiday podczas III Biesiady Mielnickiej w Mielniku 3 000,00 zł 08.09.2012r.
brak 08.09.2012r. Paweł Lemiesz Występ zespołu Kuranty podczas III Biesiady Mielnickiej w Mielniku 824,00 zł 08.09.2012r.
brak 08.09.2012r. Jan Warszycki Obsługa techniczna imprezy III Biesiada Mielnicka w Mielniku 150,00 zł 08.09.2012r.
brak 08.09.2012r. Edward Bajkowski Przygotowanie i obsługa gastronomii III Biesiady Mielnickiej w Mielniku 700,00 zł 08.09.2012r.
brak 08.09.2012r. Małgorzata Kuźmicz Przygotowanie i obsługa gastronomii III Biesiady Mielnickiej w Mielniku 700,00 zł 08.09.2012r.
brak 08.09.2012r. Marcin Kopciewski Przygotowanie i obsługa gastronomii III Biesiady Mielnickiej w Mielniku 700,00 zł 08.09.2012r.
brak 08.09.2012r. Tobiasz Piotr Górski Występ kabaretu Bajeczka podczas III Biesiady Mielnickiej w Mielniku 1 800,00 zł 08.09.2012r.
I-GK-D.7011.15.2012.RD 03.09.2012r. Wiktor Sidorczuk  Wykonanie pomieszczenia socjalnego-WC w świetlicy wiejskiej w Homotach 8 000,00 zł 04.09.2012r. - 19.10.2012r.
ZP-O.271.34.1.2012 31.08.2012r. 3P Piotr Przybyła ul. Nadbystrzycka 30G 20-618 Lublin Pełnienie usług doradczych i opracowanie analizy finansowej projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik" 21 000,00 zł 5 dni roboczych przed terminem zakończenia drugiego w roku 2012 naboru wniosków wskazanym na stronie internetowej WWPE
ZP-O.272.5.2012 28.08.2012r. PHIN Consulting Sp. z o.o. ul. Częstochowska 63 Łódź Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Mielniku - II etap - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Mielniku" 70 280,00 zł 30.06.2014r.
ZP-O.272.4.2012 28.08.2012r. Skanska S.A. ul. Gen. Józefa Zajączka 9 01-518 Warszawa Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Mielniku - II etap - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Mielniku 7 367 301,66 zł 30.10.2015r
brak 25.08.2012r. Andrzej Sokołowski Pobranie próbek torfu do analizy fizyko - chemicznej oraz bakteriologicznej - łącznie 6 próbek w strefie C (miejscowość Sutno) planowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej 4 000,00 zł 25.08.2012r.
ZP-O.271.32.1.2012 24.08.2012r. WIR Wojciech Bułkowski ul. Niemeńska 8 15-161 Białystok Dostawa materiałów budowlanych - powłoki do drewna przeznaczonego do oszalowania budynku świetlicy wiejskiej w Sutnie, gm. Mielnik 2 622,04 zł 07.09.2012r.
 ZP-O.271.28.1.2012 20.08.2012r. Laboratorium Projektowe BARPONIA Barbara Poniatowska - Łapkowska ul. Składowskiej - Curie 9/1 81-703 Sopot Wykonanie scenariusza programu kulturalnego oraz scenariusza i opisu technik multimedialnych dla projektowanego TRYLOGIA Parku Historycznego w Mielniku - etap I - Stanica chreptiowska 31 000,00 zł dwa miesiące od daty podpisania umowy
I-GK-D.7010.23.2012.RD 10.08.2012r. Usługi Geodezyjne Jerzy Karp ul. Pałacowa 20 17-300 Siemiatycze Wykonanie wznowienia linii granic działek nr 5786 i 5909 obręb Mielnik 1 950,00 zł 10.09.2012r.
I-GK-7002.23.2012.UG 09.08.2012r. Firma Handlowo-Usługowa "Malmar" Mariusz Malewski ul. Pałacowa 17 17-300 Siemiatycze Wykonanie wznowienia znaków granicznych działki nr 5048 obręb Mielnik, w celu dokonania rekultywacji składowiska śmieci w Mielniku 1 500,00 zł 09.09.2012r.
I-GK-D.7010.22.2012.RD 09.08.2012r. Firma Handlowo-Usługowa "Malmar" Mariusz Malewski ul. Pałacowa 17 17-300 Siemiatycze Wykonanie wznowienia linii granic działki nr 7171 obręb Mielnik, wznowienia linii granic. Pomiędzy wznowionymi punktami wytyczenie palików pomocniczych  1 845,00 zł 07.09.2012r.
I-GK-D.7011.14.2012.RD 06.08.2012r. Zakład Drzewny "SOSNEX" Kajanka 49 17-300 Siemiatycze Umowa na wykonanie wiaty, drewutni drewnianej, stołów oraz ław na terenie świetlicy wiejskiej w Mętnie 16 800,00 zł 20.08.2012r. - 28.09.2012r.
brak 31.07.2012r. Wiktor Sidorczuk Wykonanie remontu łazienki w świetlicy wiejskiej we wsi Mętna 1 170,00 zł 01.08.2012r. - 10.08.2012r.
I-GK-D.7011.14.2012.RD 31.07.2012r. Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy "HALBOS" Halina Smorczewska ul. Świerkowa 19 17-300 Siemiatycze Wykonanie dwóch chodników z kostki brukowej na terenie świetlicy wiejskiej w Mętnie 3 302,00 zł 13.08.2012r. - 31.08.2012r.
ZP-O.272.4.2012 25.07.2012r. Gardenia Sport Sp. z o.o. ul. Kłobucka 13 02-699 Warszawa Budowa boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko-Orlik 2012" w zadaniu inwestycyjnym "Budowa "Moje Boisko-Orlik 2012" w Mielniku" 1 397 000,00 zł 19.11.2012r.
I-GK-D.7010.14.2012.RD 23.07.2012r. Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy "HALBOS" Halina Smorczewska ul. Świerkowa 19 17-300 Siemiatycze Umowa na wykonanie ciągu komunikacyjnego z kostki brukowej na terenie świetlicy wiejskiej w Osłowie 5 166,00 zł 23.07.2012r. - 31.08.2012r.
ZP-O.272.3.2012 20.07.2012r. Konsorcjum firm: Synergia Sp. z o.o. ul. Czeremchowa 21 20-807 Lublin Laboratorium Projektowe Barponia Barbara Poniatowska - Łapkowska ul. M. Składowskiej - Curie 9/1 81-703 Sopot Biuro Projektowo-Inżynierskie REDAN Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 69 70-382 Szczecin Opracowanie dokumentacji projektowej Parku Historycznego "TRYLOGIA" w Mielniku - etap I - Stanica chreptiowska 800 000,00 zł 14.01.2013r. - etap I; nadzór autorski - etap II do końca realizacji procesu inwestycyjnego
1 20.07.2012r. Agata Markiewicz  Przygotowanie zakładki internetowj pn. Zespoły Muzyczne, w ramach projektu Mielnickie Granie i Śpiewanie 584,00 zł 25.07.2012r.
brak 20.07.2012r. Mirosław Czerwiński  Wykonanie 2 szt. tablic informacyjnych, drewnianych o rozmiarze 90x70 cm 900,00 zł 27.07.2012r.
brak 18.07.2012r. Admis Sp. z o.o. ul. Modlińska 6 lok. U3 15-066 Białystok Określenie wzajemnych zobowiązań z organizacją Ogólnopolskich Półfinałów Wyborów Miss Polonia 2012, które odbędą się 27 lipca 2012 roku w Dworze Czarneckiego koło Białegostoku 5 000,00 zł netto  
ZP-O.271.27.1.2012 17.07.2012r. KAM-BUD Kamil Jaszczołt ul. Wysoka 68 A/6 17-300 Siemiatycze Umowa na wykonanie usługi remontu powierzchni biurowej fragmentu kondygnacji parteru w budynku Urzędu Gminy Mielnik 55 000,00 zł 21.09.2012r.
I-GK-D.7002.7.2012.RD 13.07.2012r. Siemiatyckie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Sp. z o.o. ul. 11 Listopada 253 17-300 Siemiatycze Roboty remontowe dróg gminnych Gminy Mielnik poprzez profilowanie równiarką oraz wałowanie walcem gumowym ilość godzin równiarki*140 zł netto; ilość pracy walca gumowego*120,00 zł netto 17.07.2012r. - 23.07.2012r.
I-GK-D.7011.7.2012.RD 13.07.2012r. Firma Handlowo-Usługowa "Malmar" Mariusz Malewski ul. Pałacowa 17 17-300 Siemiatycze Wykonanie podziału działki położonej na terenie gruntów wsi Mielnik o numerze geodezyjnym 5196/60 5 250,00 zł 13.09.2012r.
ZP-O.271.23.1.2012 09.07.2012r. P.P.H.U. "JORDAN" Benedykt Korzeb ul. Borkowska 196 07-320 Małkinia Górna Dostawa wyposażenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej we wsi Moszczona Królewska, gm. Mielnik 12 400,00 zł 14.08.2012r.
brak 09.07.2012r. P.U.H. Inpa Daniel Baranowski ul. Popiełuszki 75/18 15-657 Białystok Wytłoczenie 1000 sztuk płyt CD z nadrukiem dostarczonym przez zamawiającego 1 722,00 zł 30.07.2012r.
ZP-O.271.22.1.2012 04.07.2012r. F.H.U. "MALMAR" Mariusz Malewski ul. Pałacowa 17 17-300 Siemiatycze Wykonanie mapy w formacie papierowym w skali 1:500 w ilości 5 egzemplarzy oraz format cyfrowy postaci pliku DWG, DXF i JPG w przypadku map analogowych 2 250,00 zł 60 dni od daty zawarcia umowy
20R/RE3/2012 29.06.2012r. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok ul. Elektrryczna 13 15-950 Białystok Konserwacja urządzeń oświetlenia ulic, parków, placów i innych otwartych terenów publicznych na obszarze zamawiającego. 2 583,00 zł 01.07.2012r. - 30.06.2013r.
A/228/2012/3/0 27.06.2012r. PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Białymstoku Biuro Obsługi Klienta Bielsk Podlaski ul. 11 Listopada 11 17-100 Bielsk Podlaski Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji dla odbiorców z grupy taryfowej G oraz C1x wg taryfy  czas nieokreślony
ZP-O.271.9.1.2012 25.06.2012r. System - Graf Drukarnia Agencja Reklamowo-Wydawnicza Zemborzyce Tereszyńskie 73 B 20-515 Lublin Usługa przygotowania do druku, druku albumu z fotografiami "Ziemia Mielnicka zaczarowana kraina" oraz dystrybucji 1/2 nakładu do 5 księgarni w miastach: Białystok, Warszawa, Łódź, katowice, Wrocław" 17 220,00 zł 31.08.2012r.
ZP-O.271.19.1.2012 22.06.2012r. Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe "LEF" Andrzej Piecielski ul. Zwierzyniecka 54 F 15-247 Białystok Usługa pełnienia nadzoru inwestroskiego w zadaniu "Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012" w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa "Moje Boisko-Orlik 2012" w Mielniku 14 760,00 zł od dnia przekazania placu budowy do końcowego rozliczenia finansowego inwestycji ze środków zewnętrznych
ZP-O.271.21.1.2012 21.06.2012r. Przedsiębiorstwo Elektryfikacji i Robót Instalacyjnych "ELTOR" Białystok Sp. z o.o. ul. Elewatorska 11 15-620 Białystok Roboty budowlane w zakresie przebudowy i budowy linii napowietrznej SN 15 kV. Usunięcie kolizji istniejącej linii SN 15kV z projektowanymi obiektami "Orlik" w Mielniku przy ul. Zaszkolnej w zadaniu inwestycyjnym "Budowa"Moje Boisko-Orlik 2012" w Mielniku" 36 654,00 zł 03.08.2012r.
brak 19.06.2012r. Gabinet Weterynaryjny ul. 11 Listopada 49a 17-300 Siemiatycze Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt dostarczonych do lecznicy przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku, a także zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt rannych oraz odebranych w wyniku działań uprawnionych służb i instytucji 200,00 zł netto/ miesięcznie 01.07.2012r. - 31.12.2012r.
ZP-O.271.17.1.2012 19.06.2012r. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół "CEZAS" Al. Solidarności 15 15-751 Białystok Dostawa wyposażenia remontowanych pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy w Mielniku 8 333,25 zł 13.07.2012r.
brak 18.06.2012r. Telewizja Polska S.A. ul. J.P.Woronicza 17 Warszawa Sponsorowanie produkcji i emisji programu "Studio Region" realizowanego w Mielniku 7 999,99 zł 07.07.2012r., 08.07.2012r.
brak 04.06.2012r. Firma Produkcyjno Usługowa "PERFEKT" s. c. Anna, Jacek i Wojciech Kościelny ul. Jantarowa 13 30-298 Kraków Uszycie strojów ludowych dla zespołu "Krynica" z Radziwiłłówki g. Mielnik 8 100,00 zł netto 30.07.2012r.
brak 01.06.2012r. Marian Ługowski Obsługa muzyczna imprezy z okazji "Dnia Samorządowca" 350,00 zł 01.06.2012r.
I-GK-D.7002.7.2012.RD 29.05.2012r. Firma Handlowo-Usługowa "Malmar" Mariusz Malewski ul. Pałacowa 17 17-300 Siemiatycze Wykonanie linii granic (8 punktów) działki nr 251 obręb Radziwiłłówka  2 460,00 zł  29.06.2012r.
ZP-O.272.2.2012 28.05.2012r. Zakład Robót Budowlanych i Instalacji Sanitarnych ul. Wolności 38 08-300 Sokołów Podlaski  Wykonanie termomodernizacji budynku wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni olejowej Wiejskiego Domu Kultury, Sportu i Rekreacji w Wilanowie 219 410,69 zł 15.10.2012r.
 I-GK-D.7013.7.2012.RD 18.05.2012r. Serwis Sprzętu AGD, Chłodnictwo i Klimatyzacja Anna Trojanowska ul. Sportowa 12 17-300 Siemiatycze Umowa na wykonanie montażu klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Oksiutyczach 4 384,95 zł 21.05.2012r. - 28.05.2012r.
2/ZP-O.271.1.2.2012 17.05.2012r. Atelier ZETTA ul. Suraska 2/11 15-422 Białystok Umowa o przeniesienie praw autorskich 3 500,00 zł 26.05.2012r.
1/ZP-O.271.1.2.2012 17.05.2012r. Autorska Pracownia Architektury K2 arch. Bożena Kosieradzka & arch. Henryk Kosieradzki ul. Katedralna 5/6 08-110 Siedlce Umowa o przeniesienie praw autorskich 4 000,00 zł 25.05.2012r.
brak 07.05.2012r. Firma Handlowo-Usługowa "Malmar" Mariusz Malewski ul. Pałacowa 17 17-300 Siemiatycze Wykonanie mapy do celów projektowych w skali 1:500 działki geodezyjnej nr 93/6 obrębu Maćkowicze, Gmina Mielnik 550,00 zł 15.06.2012r.
brak 04.05.2012r. P.U.H. Inpa Daniel Baranowski ul. Popiełuszki 75/18 15-657 Białystok Przeprowadzenie sesji nagraniowej trzech zespołów śpiewaczych z terenu Gminy Mielnik: "Nowina" z Moszczony Królewskiej, "Wrzosy" z Wilanowa, "Krynica" z Radziwiłłówki 1 845,00 zł 30.05.2012r.
brak 04.05.2012r. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Bersztolc Adam Sutno 99 17-307 Mielnik Utrzymanie pasów dróg powiatowych na terenie gminy Mielnik, polegających na wycince krzaków i zarośli oraz drzew nieprzekraczających wieku 10 lat, przy użyciu sprzętu mechanicznego tj. rębaka oraz sprzętu transportowego służącego do odładowania pozyskanej biomasy oraz zrębków  bezkosztowo 31.12.2012r.
brak 04.05.2012r. Monika Godlewska Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej Parku Historycznego Trylogia w Mielniku 10 550,00 zł 15.06.2012r.
brak 02.05.2012r. Alina Bukrewicz Szczepienie dziewcząt szczepionką przeciwko rakowi szyjki macicy 500,00 zł 02.05.2012r. - 10.05.2012r.
brak 01.05.2012r. Antoni Kusznerczuk Promiarz promu linowego "Niemirów" 1 250,00 zł/ miesięcznie 01.05.2012r. - 30.07.2012r.
brak 01.05.2012r. Marek Kaczmarczyk Promiarz promu linowego "Niemirów" 1 250,00 zł/ miesięcznie 01.05.2012r. - 30.07.2012r.
brak 27.04.2012r. CROQUET Andrzej Cieślawski Adam Wronecki s.c. ul. Trzebnicka 81 55-095 Mirków  Sprzedaż, dostawa i montaż urządzeń placu zabaw 13 264,81 zł 31.05.2012r.
brak 27.04.2012r. Siemiatyckie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Sp. z o.o. ul. 11 Listopada 253 17-300 Siemiatycze Roboty remontowe dróg gminnych Gminy Mielnik 11 961,75 zł 15.05.2012r.
brak 27.04.2012r. QUARTUM Cezary Jaszczołt ul. Wysoka 68a/6 17-300 Siemiatycze Opracowanie projektu aranżacji przestrzeni biurowej na kondygnacji parteru w budynku UG w Mielniku (przearanżowanie trzech pomieszczeń, szacunkowo - ok. 40m2). Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonana zostanie w formie kompletnego projektu służącego wyłonieniu wykonawcy i późniejszej realizacji projektu. 4 000,00 zł 40 dni od dnia podpisania umowy
brak 24.04.2012r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku ul. Popław 8 17-307 Mielnik Umowa o zaopatrzenie w wodę - toaleta miejska wg taryfy cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody czas nieokreślony
brak 23.04.2012r. Andrzej Skopiński Przewodniczący sądu konkursowego w konkursie urbanistyczno - architektonicznym na opracowanie projektu koncepcji budowy budynku Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku 600,00 zł 23.04.2012r. - 27.04.2012r.
brak 20.04.2012r. Irena Romanowicz Wykonanie kosztorysu wstępnego budowy Stanicy Chreptiowskiej - Trylogia Park Historyczny w Mielniku 710,00 zł 20.04.2012r. - 15.05.2012r.
ZP-O.271.10.1.2012 19.04.2012r. Przedsiębiorstwo Innowacyjno - Wdrożeniowe KOMSERWIS Sp. z o.o. ul. Piasta 16 15-044 Białystok Dostawa Serwera + UPS + inny sprzęt i oprogramowanie, skaner A3, drukarka A3 wraz z zapasowymi tonerami 34 907,40 zł 11.05.2012r.
238/RE3-3/2012 11.04.2012r. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski Umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej kompleks sportowy "ORLIK" 2 870,80 zł netto  30.11.2013r.
brak 04.04.2012r. Projekty i Instalatorstwo Elektryczne - Piotr Putko ul. Asnyka 10 17-300 Siemiatycze Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej niezbędnej do inwestycji przebudowy linii napowietrznej 15kV kolidującej z inwestycją Kompleks sportowy "ORLIK" w Mielniku ul. Zaszkolna dz. Nr 6114/17 i 6112 zgodnie z warunkami przebudowy wystawionymi przez PGE 4 305,00 zł 15.06.2012r.
00327/000517/p/2012 02.04.2012r. Polska Wytwórnia pairów Wartościowych S.A. ul. Romana Sanguszki 1 00-222 Warszawa Umowa o świadczenie usług certyfikacyjnych wg cennika 2 lata
ZP-O.272.1.2012 30.03.2012r. Studio Projektowo - Kosztorysowe PROJEKTIK Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 72b/19 78-600 Wałcz Wykonanie opracowania adaptacji typowej dokumentacji projektowej dla potrzeb Gminy Mielnik w ramach zadania "Budowa "Moje Boisko - Orlik 2012" w Mielniku" (budowa boiska piłkarskiego oraz boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) na terenie Gminy Mielnik oraz pełnienie nadzoru autorskiego na etapie wykonawstwa 13 900,00 zł od daty podpisania umowy do 12.2012r.
brak 29.03.2012r. Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" ul. Warszawska 51 lok. 7 17-312 Drohiczyn Określenie praw i obowiązków Organizatora i Partnera dotyczących przeprowadzenia przez Organizatora imprezy "XXI Dni Gminy Mielnik" w dniach 30 czerwca - 1 lipca 2012r. ---- 07.07.2012r.
brak 26.03.2012r. Pracownia Usług Projektowych Inwestycyjnych Konserwacji Zabytków "HOT" ul. Wiewiórcza 2 16-030 Supraśl Sporządzenie projektu - koncepcji zagospodarowania działek 5196/50 i 5196/70 w m. Mielnik, pod działalność zakładu lecznictwa uzdrowiskowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą będącą elementem założeń do Operatu Uzdrowiskowego Mielnika 15 000,00 zł netto 30.04.2012r.
ZP-O.271.8.1.2012 26.03.2012r. Piotr Oszytko BK Konsulting Plac Kaszubski 15a/26 81-350 Gdynia Opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia "Budowa kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów" w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 dla Gminy Mielnik 10 455,00 zł przeprowadzenie inwetaryzacji przyrodniczej - do 31.12.2012r.; opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia - do 31.07.2013r.
brak 23.03.2012r. AKCES 2 s. c. Jan Brożek, Anna Brożek ul. Działy 5 32-031 Mogilany Uszycie 6 par kozaków ludowych damskich i 5 par kozaków ludowych męskich 3 628,50 zł 14 dni od daty przyjęcia zamówienia
RG.7013.2.2011.RD 22.03.2012r. ZPUH "HALBOS" Halina Smorczewska ul. Świerkowa 19 17-300 Siemiatycze Wykonanie robót naprawczych, oraz montaż drzwi wg zestawienia, w budynku Świetlicy Wiejskiej w Osłowie 6 549,75 zł 30.04.2012r.
 I-GK-D.7011.2.2012.RD 21.03.2012r. Grzegorz Koroluk ul. Lipowa 14 17-300 Siemiatycze Wykonanie mapy do celów projektowych na terenie gruntów wsi Mielnik pod przebudowę linii SN - budowa Orlik na działkach o numerach geodezyjnych 6112, 6114/17 600,00 zł 15.04.2012r.
1/3/2012/MK/MŚ 21.03.2012r. PROFIT GROUP Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 20 00-052 Warszawa Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie dla przedsięwzięcia "Tryklogia Park Historyczny w Mielniku - etap I" 50 000,00 zł netto etap I - 2 dni przed końcem terminu naboru wniosków w danej rundzie aplikacyjnej; etap II - po pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji na finansowanie przedsięwzięcia
I-GK-D.7011.26.2011.RD 20.03.2012r. Grzegorz Koroluk ul. Lipowa 14 17-300 Siemiatycze Wykonanie wytyczenia działki położonej na terenie gruntów wsi Mielnik o numerze geodezyjnym 6116 3 500,00 zł 30.04.2012r.
brak 05.03.2012r. Krystyna Wolanin Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych 500,00 zł/ miesięcznie 05.03.2012r. - 31.12.2012r.
I-GK-D.6871.3.2012.RD 29.02.2012r. Firmna Handlowo-Usługowa "Malmar" Mariusz Malewski ul. Pałacowa 17 17-300 Siemiatycze Wykonanie podziału działki położonej na terenie gruntów wsi Osłowo o numerze geodezyjnym 843 1 968,00 zł 16.07.2012r.
I-GK-D.8011.26.2011.RD 29.02.2012r. Grzegorz Koroluk ul. Lipowa 14 17-300 Siemiatycze Wykonanie podziału działki położonej na terenie gruntów wsi Mielnik o numerach geodezyjnych 6114/4, 6114/14, 6114/16 3 800,00 zł 30.04.2012r.
ZP-O.271.5.1.2012 24.02.2012r. ATM Krzysztof Miklaszewicz Usługi Budowlane ul. Bema 99/33 15-370 Białystok Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z audytem energetycznym oraz świadczenie usługi nadzoru autorskiego dla inwestycji termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Mielniku 11 931,00 zł 30.06.2012r.
brak 20.02.2012r. Mirosław Czerwiński Wykonanie tablicy informacyjnej 701,00 zł 06.02.2012r. - 20.02.2012r.
ZP-O.271.1.1.2012 09.02.2012r. Grafix K. Olszewska-Piotrowska, M. Tyrała Sp. j. ul. I Armii Wojska polskiego 2A 15-103 Białystok Umowa na dostawę artykułów biurowych i papierniczych dla Urzędu Gminy Mielnik 12 884,50 zł 15.02.2012r.
brak 08.02.2012r. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk ul. Twarda 51/55 00-818 Warszawa Wykonanie aktualizacji operatu klimatycznego "Właściwości lecznicze klimatu Mielnika" wraz ze świadectwem potwierdzającym te właściwości 29 000,00 zł 02.04.2012r. - 30.09.2012r.
ZP-O.271.2.1.2012 31.01.2012r. New - Technology Poland - Białystok Sp. z o.o. Autoryzowany Partner Canon ul. Krakowska 17 15-875 Białystok Umowa na dostawę niszczarki do dokumentów dla Urzędu Gminy w Mielniku 5 289,00 zł 29.02.2012r.
brak 26.01.2012r. Halina Mirowska Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 200,00 zł/ miesięcznie 26.01.2012r. - 31.12.2012r.
ZP-O.271.33.1.2012 25.01.2012r. BEKA Beata Karolczyk ul. Elewatorska 11/1 15-620 Białystok Umowa na dostawę środków czystości oraz sprzętu elektrycznego w postaci żarówek 4 909,96 zł 06.02.2012r.
brak 17.01.2012r. Kancelaria Michał Wierzbicki i Wspólnicy Spółka komandytowa ul. Brukowa 28 lok. 2 15-889 Białystok Świadczenie czynności stałej obsługi prawnej 4 920,00 zł 01.01.2012r. - 31.12.2012r.
ZP-O.271.35.1.2012 13.01.2012r. MEANDER Krzysztof Szerszeń ul. Świętojańska 12/303 15-082 Białystok Umowa na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dobudowy budynku garażu murowanego OSP w Sutnie na dz. Nr 1035 9 102,00 zł 15.05.2012r.
ZP-O.271.34.1.2012 13.01.2012r. EKOPROM Daniel Karbowski ul. Przejezdna 4/4 16-001 Ignatki - Osiedle Umowa na wykonanie usługi na rozbiórkę budynku mieszkalnego, drewnianego oraz budynku gospodarczego drewnianego wraz z usunięciem pozyskanego drewna oraz uporządkowaniem placu budowy na działce geod. 5900 położonej w Mielniku, przy ul. Brzeskiej 176 5 904,00 zł 15.03.2012r.
1 12.01.2012r. Zbiornica Skórzec ul. Armii Krajowej 45 08-114 Skórzec Odbiór, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych i ich części z terenu Gminy wyjazd standardowy -60,00 zł netto do 150kg odpadu, za każdy przekroczony kilogram doliczona dopłata 0,50 zł netto; wyjazd interwencyjny - 150,00 zł netto, za każdy kilgram odpadu 0,50 zł netto 01.01.2012r. - 31.12.2013r.
brak 11.01.2012r. KRANZ gaz ul. Chopina 34 17-300 Siemiatycze Ocena stanu technicznego i drożności kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynku po byłym PGR, której kolektor biegnie ulicą Zaszkolną i ulicą Popław w Mielniku. Wykonanie szkicu obrazującego przebieg sieci kanalizacyjnej z określeniem spadków 2 000,00 zł netto 29.02.2012r.
RO-210.0610/82/2011 - U/WA/1/2012 11.01.2012r. Politechnika Białostocka ul. Wiejska 45A 15-351 Białystok Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania ośrodka edukacji historycznej "Dzikie Pola" w Mielniku 28 455,28 zł netto 10.03.2012r.
brak 05.01.2012r. ZPUH "HALBOS" Halina Smorczewska ul. Świerkowa 19 17-300 Siemiatycze Wykonanie robót naprawczych, oraz montaż włazu na poddasze budynku Oczyszczalni Ścieków w Mielniku 2 887,60 zł 31.01.2012r.
brak 03.01.2012r. Halina Warszycka Świetlicowa w Osłowie 500,00 zł/ miesięcznie nieokreślony

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mielnik, Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, Teresa Borowska

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-05-25

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-06-16

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-07-27

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-06-16