Rejestr umów zawartych przez Gminę Mielnik i Urząd Gminy Mielnik

Rok 2013
Nr umowy Data zawarcia umowy Nazwa podmiotu, z którym Gmina Mielnik
lub Urząd Gminy Mielnik zawarły umowę
Przedmiot umowy Wartość umowy Okres obowiązywania
brak 30.12.2013r. Kancelaria Wierzbicki i Wspólnicy Sp.k. ul. Brukowa 28 lok. 2 15-889 Białystok Umowa o swiadczenie czynności stałej obsługi prawnej 4 920,00 zł/ miesięcznie 01.01.2014r. - 31.12.2014r.
ZP-B.671.8.2013 30.12.2013r. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. 5 02-954 Warszawa Przedłużenie aktualizacja licencji oraz okresu autorskiej opieki technicznej nad wdrożeniem na kolejny rok 1 845,00 zł 01.01.2014r. - 31.12.2014r.
ZP-O.272.11.2013 24.12.2013r. BIT S.A. Al. Jana Pawła II 23 00-854 Warszawa Dostarczenie, instalacja i uruchomienie zestawów komputerowych powierzonych przez zamawiającego w 85 gospodarstwach domowych z terenu Gminy Mielnik będącymi Beneficjentami Ostatecznymi projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik". Uruchomienie łącza internetowego. Świadczenie na w/w łączu przez okres 24 miesięcy usługi stałego dostępu do Internetu 118 513,80 zł 05.03.2014r.
I-GK-D.7011.26.2013.RD 24.12.2013r. Zakład Ślusarski Jakowiuk Tomasz ul. Annopolska 18 17-300 Siemiatycze Wykonanie pokrywy z blachy stalowej studni kopanej przy ul. Zamiejskiej w Mielnik Przedmieście 1 050,00 zł 15.01.2014r.
ZP-O.271.31.1.2013 23.12.2013r. PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak Sp. j. ul. Wólczańska 66 90-516 Łódź Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek w Urzędzie Gminy Mielnik na rok 2014 19 170,78 zł 17.01.2014r.
brak 23.12.2013r. Siniakowicz Elżbieta Udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego 400,00 zł 23.12.2013r.
brak 23.12.2013r. Jarosław Czeropski  Udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego 400,00 zł 23.12.2013r.
773/RE3-3/2013 20.12.2013r. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejkon Energetyczny Bielsk Podlaski Umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenie terenu przy budynku świetlicy w Niemirowie 0,00 zł 30.06.2015r.
315/R/13 10.12.2013r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Łowcza 4 17-200 Hajnówka Wykonanie usług polegających na wywozie z nieruchomości nieczystości stałych pochodzenia socjalno-bytowego wg cennika czas nieokreślony
ZP-O.271.29.1.2013 18.12.2013r. JACK Sp. j. Kardasz, Rogowski ul. Ciołkowskiego 2 15-264 Białystok Dostawa środków czystości oraz osprzętu elektrycznego dla Urzędu Gminy Mielnik na rok 2014 12 745,13 zł 16.06.2014r.
ZW.0541.19.2013 11.12.2013r. Zbigniew Maciejuk ul. Osterwy 1 21-500 Biała Podlaska Wykonanie 100 szt. kopii filmu "Chopin nad Bugiem" 1 107,30 zł 10 dni od dnia podpisania umowy
brak 10.12.2013r. Barbara Burak - Czapiuk Realizacja programów zdrowotnych 2 130,00 zł/ miesięcznie 10.12.2013r. - 31.12.2013r.
ZP-O.272.10.2013 05.12.2013r. ADESCO Sp. z o.o. ul. L. Herc 28 20-328 Lublin Dostawa 160 szt. fabrycznie nowych komputerów wraz z oprogramowaniem, projekt: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik" 597 903,00 zł 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
brak 26.11.2013r. Kondraciuk Roman Obsługa muzyczna imprezy w Radziwiłłówce 1 600,00 zł 27.11.2013r.
brak 23.11.2013r. Solaniuk Mikołaj Obsługa muzyczna imprezy w Moszczonie Królewskiej 1 180,00 zł 24.11.2013r.
ZP-O.271.26.1.2013 12.11.2013r. Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe JANTER s.c. Sławomir Terlikowski, Marek Jankowicz ul. Chrobrego 41 11-300 Biskupiec Usługa wykonania projektu oraz wydruku kalendarza ściennego na rok 2014 dla Urzędu Gminy Mielnik 7 995,00 zł 28.11.2013r.
brak 01.11.2013r. Antoni Kusznerczuk Promiarz promu "NIEMIRÓW" 200,00 zł/ miesięcznie 01.11.2013r. - 03.11.2013r.
ZP-O.271.20.1.2013 31.10.2013r. Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe BUZZY Paulina Usowicz-Baranowska ul. Popław 6/7 17-307 Mielnik Przewóz własnymi pojazdami przystosowanymi do przewozów osób niepełnosprawnych, uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Mielnik do Szkoły Specjalnej w Siemiatyczach 225,00 zł stawki dziennej dowozu 04.11.2013r. - 27.06.2014r.
ZP-O.272.8.2013 28.10.2013r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Łowcza 4 17-200 Hajnówka Świadczenie usług polegających na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Mielnik 14 122,98 zł/ miesięcznie 01.11.2015r.
ZP-O.271.19.1.2013 23.10.2013r. Przedsiębiorstwo Projektowania i Wykonawstwa PROMLECZ Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 28 15-950 Białystok Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie termomodernizacji, instalacji c.o. i przebudowy garażu OSP i budynku świetlicy w Moszczonie Królewskiej, Gmina Mielnik 23 370,00 zł 28.02.2014r.
ZP-O.272.9.2013 22.10.2013r. KOMI Zdzisław Kozikowski ul. Waszyngtona 24 lok. 15 15-274 Białystok Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Brzeskiej w Mielniku 7 995,00 zł 31.10.2014r.
ZP-O.271.22.1.2013 22.10.2013r. Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Adam Bersztolc Sutno 99 17-307 Mielnik Remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej wraz z garażem OSP na działce nr geod. 1035 położonej w Sutnie, Gmina Mielnik 43 050,00 zł 16.12.2013r.
ZP-O.271.21.1.2013 15.10.2013r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe TRANSBET Wojtiuk Marian ul. Grzybowa 52a 21-500 Biała Podlaska Wykonanie remontu dróg gminnych nieutwardzonych o nawierzchniach gruntowych (szutrowych) na terenie Gminy Mielnik poprzez: korytowanie, formowanie korony drogi, rozprowadzanie pospółki, równanie mechaniczne równiarką samojezdną trzyosiową 16 236,00 zł 31.12.2013r.
ZP-O.272.7.2013 10.10.2013r. Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych "INKOM" Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 12 15-014 Białystok Usługa opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej odcinków sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mielnik, Gmina Mielnik 43 665,00 zł 09.10.2014r.
ZP-O.271.17.1.2013 10.10.2013r. GEOTEKO SERWIS Sp. z o.o. ul. Wałbrzyska 3/5 02-739 Warszawa Wykonanie badań geotechnicznych podłoża dla inwestycji budowy kładki pieszo - rowerowej na rzece Bug w miejscowości Niemirów 43 050,00 zł 03.01.2014r.
brak 07.10.2013r. Monika Anna Zuzga Przygotowanie składu i łamanie katalogu poplenerowego zwieńczającego Międzynarodowy Plener Plastyczny "Między wschodem i zachodem" organizowany w Mielniku na przełomie czerwca i lipca 2013r. 1 168,00 zł 07.10.2013r. - 10.10.2013r.
brak 03.10.2013r. Grzegorz Kożuchowski Montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w m. Homoty 1 230,00 zł 03.10.2013r. - 13.10.2013r.
ZP-O.271.25.1.2013 02.10.2013r. KANELA ARCHITEKTURA I DESIGN STUDIO PROJEKTOWE ul. B. Leśmiana 23 05-820 Piastów Wprowadzenie w dokumentacji projektu wykonawczego Parku Historycznego w Mielniku, Etap I - Stanica Chreptiowska dostarczonej wykonawcy przez zamawiającego zmian mających na celu etapowanie realizacji inwestycji i zmian w zakresie kosztów materiałowych wymienionych w tej dokumentacji 28 000,00 zł 15.10.2013r.
ZP-O.271.24.1.2013 02.10.2013r. Biuro Projektowe D-9 Krzysztof Nadany ul. Giermków 55/1 04-491 Warszawa Wprowadzenie w dokumentacji projektu wykonawczego Parku Historycznego w Mielniku, Etap I - Stanica Chreptiowska dostarczonej wykonawcy przez zamawiającego zmian mających na celu etapowanie realizacji inwestycji i zmian w zakresie kosztów materiałowych wymienionych w tej dokumentacji w zakresie branży drogowej 15 000,00 zł 15.10.2013r.
ZP-O.271.23.1.2013 02.10.2013r. PATTERN RECOGNITION Kinga Duda ul. Kaleńska 2a/16 04-367 Warszawa Wprowadzenie w dokumentacji projektu wykonawczego Parku Historycznego w Mielniku, Etap I - Stanica Chreptiowska dostarczonej wykonawcy przez zamawiającego zmian mających na celu etapowanie realizacji inwestycji i zmian w zakresie kosztów materiałowych wymienionych w tej dokumentacji 12 300,00 zł 15.10.2013r.
02.10.2013r. brak Maria Magdalena Kułakowska - Mróz Wykonanie renowacji dwóch obrazów na płótnie autorstwa Ignacego Pieńkowskiego (1. przedstawiający dwie kobiety, 2. Czerwony kapturek i wilk) 4 000,00 zł 15.11.2013r.
09.09.2013r. brak Barbara Burak - Czapiuk Realizacja programów zdrowotnych 3 000,00 zł/ miesięcznie 09.09.2013. - 09.12.2013r.
ZP-B.671.5.2013 04.09.2013r. GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. 5 02-954 Warszawa Sprzedaż licencji na system eGmina; przygotowanie licencjalnej bazy adresowej; zdalne przeszkolenie 1 pracownika w zakresie wdrożonego systemu; nadzór autorski nad wykonanym wdrożeniem; dostęp do najnowszych wersji systemu; utrzymanie systemu na serwerze dedykowanym; przygotowanie metadanych dla planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium 922,50 zł 31.12.2013r.
brak 28.08.2013r. Jan Warszycki Naprawa skrzynki elektrycznej w amfiteatrze "Topolina" oraz przygotowanie oświetlenia sceny na IV Biesiadę Mielnicką w Mielniku 234,00 zł 31.08.2013r.
brak 28.08.2013r. Tomasz Paduch Obsługa nagłośnienia podczas IV Biesiady Mielnickiej oraz poprowadzenie imprezy pn. IV Biesiady Mielnickiej w Mielniku 1 752,00 zł 31.08.2013r.
brak 28.08.2013r. Roman Kondraciuk Występ Kapeli Podlaskiej z Siemiatycz podczas IV Biesiady Mielnickiej w Mielniku 1 168,00 zł 31.08.2013r.
I-GK-D.7011.22.2013.RD 22.08.2013r. Usługi Blacharsko-Dekarskie Mirosław Sawczuk ul. Mostowa 7 17-307 Mielnik Montaż sześciu okien dachowych o wym. 78cmx118cm w istniejącym pokryciu dachowym, w postaci blachy trapezowej, wraz z obróbką zewnętrzną tych okien w świetlicy wiejskiej w Moszczonie Królewskiej 1 800,00 zł 30.08.2013r.
brak 16.08.2013r. Barbara Uścinowicz Udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego 400,00 zł 16.08.2013r.
brak 16.08.2013r. Bożena Teresa Staszek Udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego 400,00 zł 16.08.2013r.
ZP-O.271.8.2.2013 08.08.2013r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KERIM Mirosław Tołwiński Wiercień Duży 26 17-300 Siemiatycze Modernizacja - remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Tokary 239 832,72 zł 08.11.2013r.
brak 01.08.2013r. Stanisław Wyczółkowski Kierowca OSP Mielnik 780,00 zł/ miesięcznie 01.08.2013r. - 31.12.2013r.
RD.7011.12.2011.RD 22.07.2013r. F.H.U. "MALMAR" Mariusz Malewski ul. Pałacowa 17 17-300 Siemiatycze Wykonanie wznowienia dwóch punktów granicznych w pasie drogi gminnej ul. Mostowa w Mielnik Przedmieście 984,00 zł 31.08.2013r.
ZP-O.271.10.1.2013/1 04.07.2013r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KERIM Mirosław Tołwiński Wiercień Duży 26 17-300 Siemiatycze Wykonanie robót uzupełniających profilowania i zagęszczenia dróg w Gminie Mielnik w 2013r  6 942,38 zł 30 dni od momentu podpisania umowy
490/GA/2013 01.07.2013r. Centrum Informatyki "ZETO" S.A. ul. Skorupska 9 15-048 Białystok Serwis oprogramowania i udostępnianie nowych wersji systemów firmy C.I. ZETO S.A. 1 550,00 zł 01.07.2013r. - 30.06.2016r.
20R/RE3/2013 28.06.2013r. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejkon Energetyczny Bielsk Podlaski Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego 2 583,00 zł/ miesięcznie 01.07.2013r. - 30.06.2014r.
I-GK-D.7002.16.2013.RD 27.06.2013r. PPHU Michał Sawczuk Wilanowo 50 17-307 Mielnik Roboty ziemne zadania korytowania na drodze dojazdowej polnej będącej własnością Gminy Mielnik w działce nr 417 w miejscowości Radziwiłłówka 11 070,00 zł 31.07.2013r.
brak 26.06.2013r. Helena Szczygoł Wykonanie plakietek z emblematem sosny mielnickiej 700,00 zł/ miesięcznie 26.06.2013r.
brak 25.06.2013r. Marek Kaczmarczyk Promiarz promu "NIEMIRÓW" 1 250,00 zł/ miesięcznie 25.06.2013r. - 31.10.2013r.
brak 25.06.2013r. Antoni Kusznerczuk Promiarz promu "NIEMIRÓW" 1 250,00 zł/ miesięcznie 25.06.2013r. - 31.10.2013r.
I-GK-D.7002.18.2013.RD 25.06.2013r. Art. Of Stone Katarzyna Chomiuk ul. Sidorska 100 21-500 Biała Podlaska Renowacja trzech krzyży w miejscowości Radziwiłłówka 5 000,00 zł 02.08.2013r.
ZP-O.12.1.2013 19.06.2013r. Zakład Drzewny SOSNEX Kajanka 49 17-300 Siemiatycze Dostawa i montaż altany drewnianej w miejscowości Wajków oraz 25 ław drewnianych do miejscowości Wilanowo 16 500,00 zł 19.07.2013r.
I-GK-D.7002.2.2013.RD 13.06.2013r. MAXI-KOPARKI Sawicki Marcin ul. Obrońców Wizny 11 17-300 Siemiatycze Roboty remontowe dróg wewnętrznych Gminy Mielnik 17 220,00 zł 31.07.2013r.
brak 01.06.2013r. Justyna Kamieńska Monitoring projektu z GOPS 1 000,00 zł 01.06.2013r. - 30.06.2013r.
brak 31.05.2013r. Anna Turczuk Świetlicowa w Homotach 500,00 zł/ miesięcznie czas nieokreślony
I-GK-D.7002.16.2013.RD 31.05.2013r. F.H.U. "MALMAR" Mariusz Malewski ul. Pałacowa 17 17-300 Siemiatycze Wykonanie wznowienia linii granic 4 punktów działki nr 417 obręb Radziwiłłówka 2 400,00 zł 30.06.2013r.
00327/001171/p/2013 28.05.2013r. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. ul. Romana Sanguszki 1 00-222 Warszawa Świadczenie usług certyfikacyjnych wg cennika 2 lata
Zp-O.271.6.2.2013 22.05.2013r. Przedsiębiorstwo Projektowania i realizacji Inwestycki Komunalnych "INKOM" Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 12 15-014 Białystok Usługa wykonania zamiennej dokumentacji projektowej (projekt budowlany) wraz z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę dla inwestycji: Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Mielniku - II etap - budowa kanalizacji sanitarnej w Mielniku 141 450,00 zł 31.12.2015r.
ZP-O.271.6.1.2013 22.05.2013r. 3P Piotr Przybyła ul. Nadbystrzycka 30 G 20-618 Lublin Usługi doradztwa technicznego w zakresie procedur przetargowych prowadzonych w ramach realizacji projektu: "Przeciwdziałanie wykleczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik" 8 364,00 zł 04.07.2013r i do dnia zakończenia procedur przetargowychobejmujących dostawy i usługi ujęte w OPZ
ZP-O.271.10.1.2013 20.05.2013r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KERIM Mirosław Tołwiński Wiercień Duży 26 17-300 Siemiatycze Wykonanie profilowania i zagęszczenia dróg w Gminie Mielnik w 2013r. 13 884,75 zł 40 dni od momentu podpisania umowy
ZP-O.271.9.1.2013 20.05.2013r. KAM-BUD Kamil Jaszczołt ul. Wysoka 68 A/6 17-300 Siemiatycze Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Mielnik 52 890,00 zł W terminie trzech miesięcy od dnia podpisania umowy
I-GK-D.7011.20.2012.RD 10.05.2013r. F.H.U. "MALMAR" Mariusz Malewski ul. Pałacowa 17 17-300 Siemiatycze Wykonanie map do celów projektowych dla inwestycji "Budowa kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów" 2 500,00 zł do 40 dni od daty zawarcia umowy
brak 09.05.2013r. P.P.H.U. "Czyścioch" Sp. z o.o. ul. Kleeberga 20 15-691 Białystok Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mielnik 11 429,10 zł 01.06.2013r. - 15.09.2013r.
ZP-O.271.4.1.2013 07.05.2013r. EKAR Zakład Produkcyjno - Handlowo - Usługowy Pl. Kościuszki 5 17-307 Mielnik Dostawa i montaż altany drewnianej oraz drewutni w miejscowości Osłowo, oraz drewnianego stołu z zadaszeniem w miejscowości Mielnik 24 587,70 zł 10.06.2013r.
I-GK-D.7002.13.2013.RD 07.05.2013r. Zakład Krawiecki "SZYK" Mirosława Tryniszewska ul. 11 Listopada 4A 17-300 Siemiatycze Wykonanie strojów estradowych dla członków zespołu śpiewaczego "Mielniczanie"  10 493,00 zł 28.06.2013r.
295/GA/2013 29.04.2013r. Centrum Informatyki "ZETO" S.A. ul. Skorupska 9 15-048 Białystok Serwis sprzętu komputerowego, będącego własnością zamawiającego 2 280,00 zł netto rocznie plus opłata za wizytę konserwacyjną plus opłata za usługi i wypożyczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy plus koszty dojazdu 01.05.2013r. - 30.04.2014r.
ZP-O.271.8.1.2013 22.04.2013r. Barbara Hackiewicz Specjalista ds. rekrutacji i monitoringu w ramach realizacji projektu: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik" 48 600,00 zł 30.06.2015r.
2/ZP-O.042.1.1.2013 18.04.2013r. Mirosław Czerwiński Wykonanie gabloty (tablicy) ogłoszeniowej 1 399,00 zł 26.04.2013r.
1/ZP-O.042.1.1.2013 18.04.2013r. Patryk Radzicki Montaż i kofiguracja urządzeń do organizacji hot-spotu wi-fi 2 000,00 zł 21.04.2013r.
217/RE3-3/2013 10.04.2013r. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejkon Energetyczny Bielsk Podlaski Umowa o przyłaczenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenie uliczne ul. Zaszkolna w Mielniku 2 009,56 zł netto 30.11.2014r.
ZW.056.4.2013 28.03.2013r. Iwona Teresa Księżopolska Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe IWONEX Ujrzanów 289 08-110 Siedlce Usługa przygotowania do druku oraz druku przewodnika po Gminie Mielnik 19 880,00 zł 20.04.2013r.
00327/001047/p/2013 26.03.2013r. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. ul. Romana Sanguszki 1 00-222 Warszawa Świadczenie usług certyfikacyjnych wg cennika 2 lata
brak 25.03.2013r. Starówka Sp. z o.o. ul. Andersa 37 00-159 Warszawa Przeprowadzenie badań lekarskich członków ochotniczych straży pożarnych 169,00 zł za każdego przebadanego członka ochotniczej straży pożarnej 25.09.2014r.
ZP-O.271.5.1.2014 19.03.2014r. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Oddział Regionalny w Warszawie ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa Ubezpieczenie mienia 3 147,00 zł 19.03.2014r. - 18.03.2015r.
brak 19.03.2013r. Bernarda Beata Cieślik Świetlicowa w Sutnie 500,00 zł/ miesięcznie czas nieokreślony
brak 12.03.2013r. Józef Olszewski Aktualizacja użytków gruntowych w działce ewidencyjnej nr 5196/65 położonej w obrębie Mielnik, nr 770 położonej w obrębie Sutno 3 500,00 zł 12.03.2013r. - 30.04.2013r.
brak 11.03.2013r. ROGOSZ Robert Szyszko Baciki Dalsze 25 17-300 Siemiatycze Zabudowa kuchenna w świetlicy w Mętnej 5 500,00 zł 10.04.2013r.
ZP-O.272.3.2013 11.03.2013r. P.P.H.U VITARO Wojciech Jędrzejczyk Dziepółć 3 97-500 Radomsko Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy świetlicy w Niemirowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu 49 200,00 zł 21.11.2013r.
ZP-O.271.3.1.2013 08.03.2013r. Usługi Geodezyjne i Kartograficzne GEOSTANDARD Piotr Łopaciuk ul. 11 Listopada 6/18 17-300 Siemiatycze Usługa wykonania map do celów projektowych niezbędnych do uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę dla inwestycji "Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i zasilaniem na działkach położonych w Mielniku" 19 188,00 zł do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy
R-G-P.6810.6.2013 07.03.2013r. F.H.U. "MALMAR" Mariusz Malewski ul. Pałacowa 17 17-300 Siemiatycze Wykonanie podziału działki położonej na terenie gruntów wsi Mielnik o numerze geodezyjnym 6169 1 950,00 zł 30.04.2013r.
R-G-P.6810.7.2013 07.03.2013r. F.H.U. "MALMAR" Mariusz Malewski ul. Pałacowa 17 17-300 Siemiatycze Wykonanie podziału działki położonej na terenie gruntów wsi Pawłowicze o numerze geodezyjnym 950 1 950,00 zł 30.04.2013r.
100/RE3-3/2013 07.03.2013r. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejkon Energetyczny Bielsk Podlaski Umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenie uliczne ul. Górna w Mielniku 143,54 zł netto  30.12.2013r.
I-GK-D.7013.1.2013.RD 07.03.2013r. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS sp. z o.o. Al. Solidarności 15 15-751 Białystok Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw dla dzieci w miejscowości Mielnik - Przedmieście, Gmina Mielnik 20 399,55 zł 25.04.2013r.
I-GK-D.7002.2.2013.RD 05.03.2013r. F.H.U. "MALMAR" Mariusz Malewski ul. Pałacowa 17 17-300 Siemiatycze Wykonanie wznowienia linii granic 4 449,00 zł do dni 40 od dnia ostatecznienia postanowień o rozgraniczeniu
brak 04.03.2013r. Barbara Warszycka Obsługa informatyczna referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Mielnik przed upływem kadencji 200,00 zł 04.03.2013r. - 22.04.2013r.
brak 04.03.2013r. Artur Jaworski  Obsługa informatyczna referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Mielnik przed upływem kadencji 400,00 zł 04.03.2013r. - 22.04.2013r.
brak 04.03.2013r. Iwona Paździora - Patkowska Obsługa informatyczna referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Mielnik przed upływem kadencji 200,00 zł 04.03.2013r. - 22.04.2013r.
I-GK-D.7002.8.2013.RD 04.03.2013r. "SZYK" Zakład Krawiecki Tryniszewska Mirosława ul. 11-go Listopada 4A 17-300 Siemiatycze Zakup letnich strojów ludowych dla zespołu "Wrzosy" z Wilanowa  4 000,00 zł 04.03.2013r. - 15.05.2013r.
brak 04.03.2013r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Łowcza 4 17-200 Hajnówka Przyjęcie przez PUK do zagospodarowania odpadów pochodzących od dostawcy do ZZO w Hajnówce ul. Kleszczelowska 35 Zgodnie z cennikiem przyjęcia odpadów czas nieokreślony
ZP-O.272.2.2013 28.02.2013r. KOMI Zdzisław Kozikowski ul. Waszyngtona 24 lok. 15 15-274 Białystok Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka ulicy Białej w Mielniku, w tym: ciągów jezdnych i pieszych ze zjazdami do nieruchomości, infrastruktury sieci wodociągowej, budowy sieci kanalizacji deszczowej i innych kolidujących z przebudową 36 285,00 zł 31.10.2014r.
brak 26.02.2013r. BRUKSTONE Kamil kunicki ul. B. Głowackiego 71A 17-300 Siemiatycze Wykonanie 2 chodników z kostki brukowej oraz opaski budynku na terenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Osłowo, Gmina Mielnik 8 740,00 zł 24.04.2013r.
ZP-O.272.1.2013 26.02.2013r. QUARTUM Cezary Jaszczołt ul. Wysoka 68A/6 17-300 Siemiatycze Wykonanie dokumentacji projektowej Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu 50 430,00 zł 31.10.2013r.
1/2013 25.02.2013r. Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe "LEF" Andrzej Pecielski ul. Zwierzyniecka 54 F 15-247 Białystok Sprawdzenie poprawności sporządzenia części projektu wykonawczego inwestycji TRYLOGIA Park Historyczny w Mielniku - Etap I - Stanica Chreptiowska, w zakresie branży konstrukcyjnej 2 000,00 zł 7 dni od dnia otrzymania dokumentacji do jej sprawdzenia i weryfikacji
ZP-O. 271.1.1.2013 21.02.2013r. Zakład Produkcyjno-Usłogowo-Handlowy HALBOS Halina Smorczewska ul. Świerkowa 19 17-300 Siemiatycze Usługa wykonania remontu lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku Ośrodka Wypoczynkowego u Floriana przy ulicy Bugowej 10 w Mielniku 29 028,00 zł 21.04.2013r.
brak 19.02.2013r. Katarzyna Monika Turosieńska - Durlik Stworzenie koncepcji działań promocyjnych Parku Historycznego "Trylogia" 5 000,00 zł/ miesięcznie 01.03.2013r. - 31.05.2013r.
5/ZP-O.271.4.2.2013 15.02.2013r. Dariusz Romaniuk Pełnienie funkcji członka sądu konkursowego w konkursie o nr ZP-O.271.4.2.2013 na opracowanie koncepcji architektoniczno-technicznej kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów 5 000,00 zł od chwili powołania w skład sądu konkursowego do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu
4/ZP-O.271.4.2.2013 15.02.2013r. Agnieszka Koc Pełnienie funkcji sekretarza sądu konkursowego w konkursie o nr ZP-O.271.4.2.2013 na opracowanie koncepcji architektoniczno-technicznej kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów 5 000,00 zł od chwili powołania w skład sądu konkursowego do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu
3/ZP-O.271.4.2.2013 15.02.2013r. Dariusz Rybko Pełnienie funkcji członka sądu konkursowego w konkursie o nr ZP-O.271.4.2.2013 na opracowanie koncepcji architektoniczno-technicznej kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów 5 000,00 zł od chwili powołania w skład sądu konkursowego do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu
1/ZP-O.271.4.2.2013 15.02.2013r. Marek Łagoda Pełnienie funkcji przewodniczącego sądu konkursowego w konkursie o nr ZP-O.271.4.2.2013 na opracowanie koncepcji architektoniczno-technicznej kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów 6 000,00 zł od chwili powołania w skład sądu konkursowego do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu
brak 08.02.2013r. Jerzy Tokajuk Zaopiniowanie projektu zmiany do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielnik 410,00 zł 08.02.2013r.
brak 08.02.2013r. Tomasz Ołdytowski Zaopiniowanie projektu zmiany do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielnik 410,00 zł 08.02.2013r.
2/ZP-O.271.4.2.2013 07.02.2013r. Jerzy Drapa Pełnienie funkcji członka sądu konkursowego w konkursie o nr ZP-O.271.4.2.2013 na opracowanie koncepcji architektoniczno-technicznej kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów 5 000,00 zł od chwili powołania w skład sądu konkursowego do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu
brak 01.02.2013r. QUARTUM Cezary Jaszczołt ul. Wysoka 68A/6 17-300 Siemiatycze Opracowanie projektów aranżacji przestrzeni biurowej pomieszczeń  6 500,00 zł 40 dni od dnia podpisania umowy
I-GK-D.7011.3.2013.RD 31.01.2013r. F.H.U. "MALMAR" Mariusz Malewski ul. Pałacowa 17 17-300 Siemiatycze Wykonanie wytyczenia linii rozgraniczającej drogi gminnej wewnętrznej 6 900,00 zł 15.04.2013r.
brak 28.01.2013r. MOGO design Monika Godlewska Jaziewo 42 16-310 Sztabin Opracowanie znaku graficznego "Uzdrowisko Mielnik przyszłością gminy" 3 000,00 zł netto  
brak 22.01.2013r. Alina Bukrewicz Szczepienie dziewcząt - szczepionka przeciwko rakowi szyjki macicy 500,00 zł 01.02.2013r. - 30.05.2013r.
brak 22.01.2013r. Lucjan Kożuchowski Najem garażu wolnostojącego murowanego w celu garażowania samochodu OSP Oksiutycze 3 000,00 zł 01.01.2013r. - 31.03.2013r.
ZP-O.271.53.1.2012 14.01.2013r. PH R&M Małgorzata Leoniuk ul. Małopolska 9 17-300 Siemiatycze Dostawa srtykułów biurowych i papierniczych 22 806,50 zł 14.06.2013r.
0110/03/4-1/13 10.01.2013r. Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Malmeda 6 Białystok Udział podwystawcy na stoisku Województwa Podlaskiego podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych "ITM Warszawa" organizowanych przez FAIREX Sp. z o.o. odbywających się w terminie 24 - 26 stycznia 2013 r w Warszawie (Warszawskie Centrum Expo XXI) ul. Prądzyńskiego 12/14 oraz partycypacji w kosztach promocji na wymienionym stoisku 1 620,00 zł 24-26 stycznia 2013r.
brak 09.01.2013r. Halina Mirowska Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 200,00 zł/ miesięcznie 09.01.2013r. - 31.12.2013r.
brak 09.01.2013r. Krystyna Wolanin Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych 700,00 zł/ miesięcznie 09.01.2013r. - 31.12.2013r.
00327/000811/p/2013 08.01.2013r. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. ul. Romana Sanguszki 1 00-222 Warszawa Świadczenie usług certyfikacyjnych zgodnie z cennikiem 2 lata
brak 08.01.2013r. Kancelaria Michał Wierzbicki i Wspólnicy Sp.k. ul. Brukowa 28 lok. 2 15-889 Białystok Umowa o świadczenie czynności stałej obsługi prawnej 4 000,00 zł netto/ miesięcznie 31.12.2013r.
ZP-O.271.49.1.2012 08.01.2013r. JACK Sp. J. Kardasz, Rogowski ul. Ciołkowskiego 2 15-264 Białystok Dostawa środków czystości oraz sprzętu elektrycznego dla Urzędu Gminy Mielnik 8 996,75 zł 14.06.2013r.
2/2013 04.01.2013r. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 26 17-300 Siemiatycze Składowanie i unieszkodliwianie niesegregowanych odpadów komunalnych koszt składowania odpadów na składowisku stanowi iloczyn wywożonych odpadów w tonach i ceny jednostkowej zgodnie z cennikiem 30.06.2013r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mielnik, Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, Teresa Borowska

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-05-25

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-06-16

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-04-21

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-06-16