Rejestr umów zawartych przez Gminę Mielnik i Urząd Gminy Mielnik

Rok 2015
Nr umowy Data zawarcia umowy Nazwa podmiotu, z którym Gmina Mielnik
lub Urząd Gminy Mielnik zawarły umowę
Przedmiot umowy Wartość umowy Okres obowiązywania
IR.271.1.38.2015 30.12.2015r. BIT SA, 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23 Świadczenie usługi dostępu do internetu dla 85 punktów (adresów) przez okres 12 miesięcy 32 640,00 zł 01.01.2016 - 31.12.2016r.
Aneks do umowy Nr IR.2510.7.2015 z dnia 15.12.2015r. 29.12.2015r. Stolarstwo Produkcyjno-Usługowe AGSEB Romanówka 57, 17-300 Siemiatycze, NIP 544-000-13-31 Zwiększenie zakresu zamówienia o dostawę lodówki 1 000,00 zł 15.12. – 29.12.2015r.
brak 28.12.2015r. Stanisław Wyczółkowski Kierowca OSP Mielnik 780,00 zł/miesięcznie 01.01.2016 - 31.12.2016r.
IR.2510.7.2015 15.12.2015r. Stolarstwo Produkcyjno – Usługowe AGSEB Romanówka 57, 17 – 300 Siemiatycze, NIP 544-000-13-31 Wykonanie mebli kuchennych z wyposażeniem AGD w świetlicy w Tokarach 19 000,00 zł 15.12 - 29.12.2015r.
IR.271.1.35.2015 11.12.2015r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „M. PRZYBYSZ” Usługa wykonania oraz dostawy twardych opraw (okładek) na dokumenty dla Urzędu Gminy Mielnik 7 961,79 zł brutto 20.12.2015r.
IR.7021.21.2015 03.12.2015r. „EELMAR” Wykonywanie i projektowanie sieci i instalacji elektrycznej Marek Wawrzeniuk 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Warzywna 46 Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mielnik – ul. Cerkiewna w Mielniku oraz w m. Sutno 19 926,00 zł 03.12 - 03.01.2016r.
OSO.2601.6.2015 25.11.2015r. Stolarstwo Produkcyjno-Usługowe AGSEB Romanówka Dostawa i montaż zabudowy w systemie szkła hartowanego i metalu dla pomieszczenia (punkt Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Gminy Mielnik) 8 548,50 zł 30.11.2015r.
IR.2510.6.2015 24.11.2015r. ATP Usługi Remontowo – Budowlane Tomasz Adam Pykało, 17-307 Mielnik, Homoty 5 Wykonanie remontu pomieszczeń kuchni i jadalni w świetlicy wiejskiej w Tokarach 7 000,00 zł 24.11 - 24.12.2015r.
IR.271.1.32.2015 20.11.2015r. Imagine Design Group Anna Kwiatkowska Usługa wykonania projektu oraz wydruku kalendarza ściennego na rok 2016 dla Urzędu Gminy Mielnik 8 364,00 zł brutto 14.12.2015r.
IR.271.1.24.2015/1 19.11.2015r. "MARITOM” s.c. Mariusz Pławecki, Tomasz Pławecki Dostawa i montaż blaszanego garażu na cele funkcjonowania OSP Niemirów 7 000,00 zł 12.12.2015r.
PE24/PGM/001 19.11.2015r. Polska Ekologia Robert Dębicki Usługa udostępniania profilu Gminy Mielnik na portalu Polska Ekologia 24 246,00 zł brutto 19.11.2015r. - 18.11.2016r.
brak 06.11.2015r. Antoni Kapelko Poprowadzenie zabawy tanecznej przez zespół Kwartet podczas Dnia Seniora w Wilanowie 1 050,00 zł 07.11.2015r.
brak 05.11.2015r. Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach Zwrot aktualnej wartości pieniężnej za dz. nr 799, obręb Pawłowicze 17 060,00 zł 31.01.2016r.
94/2015/M 02.11.2015r. Bank Spółdzielczy w Hajnówce Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 845 162,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote 00/100) kwota kredytu 2845162,00 zł + marża banku 0,68% + 2,34% oprocentowanie kredytu w stosunku rocznym + WIBOR dla terminu 1 miesięcznego 02.11.2015r. - 31.12.2025r.
IR.272.3.2015 30.10.2015r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Mielnik 290 394,72 zł 01.11.2015r. - 31.12.2016r.
SPD.8010.13.2015 26.10.2015r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach Realizacja programu szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 65 roku życia w gminie Mielnik w 2015r. 32,00 zł/osoba 15.12.2015r.
IR.7234.8.2015 24.10.2015r. Roboty Ziemne Szymaniuk Włodzimierz, 17-300 Siemiatycze, ul. Wysoka 51A/1 Załadunek i przewóz 120m3 mas ziemnych na trasie Mielnik – Niemirów 3 000,00 zł do 26.10.2015r.
IR.7021.20.2015 24.10.2015r. Frania Sikorska Całodobowa obsługa kotłowni na paliwo stałe w świetlicy w Tokarach 1 000,00 zł 01.11.2015r. – 31.03.2016r.
IR.2510.5.2015 20.10.2015r. Artykuły wod. Kan. I c.o. handel-usługi Władysław Ryżko, ul. Słowiczyńska 44, 17-300 Siemiatycze Wymiana kotła c.o. w budynku przy Pl. Kościuszki 7 6 200,00 zł do 27.10.2015r.
IR.7021.18.2015 19.10.2015r. Centrum Ogrodnicze NATURA, ul. Armii Krajowej 2, 17-300 Siemiatycze Wykonanie rewitalizacji zieleni na terenie parku w Niemirowie 18 000,00 zł do 19.11.2015r.
IR.7021.17.2015 07.10.2015r. Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Jankowski Sienicki Sp. Jawna, 18-400 Łomża, ul. Żabia 6 Montaż na istniejących słupach 59szt. kompletnych opraw drogowych 19 775,95 zł do 30.11.2015r.
198/2015 07.10.2015r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach Remont, modernizacja i częściowa przebudowa pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego w Szpitalu Powiatowym w Siemiatyczach, doprowadzenie gazów medycznych do oddziału wewnętrznego oraz częściowy remont oddziału położniczo-ginekologicznego w systemie zaprojektuj i wybuduj 100 000,00 zł 30.12.2015r.
IR.2510.4.2015 24.09.2015r. „EL-STAW” Instalacje Elektryczne, ul. Ks. Ściegiennego 23, 17-300 Siemiatycze Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej i garażu OSP w Niemirowie 3 000,00 zł do 24.10.2015r.
brak 21.09.2015r. Jerzy Dacewicz Wykonanie krzyża i ogrodzenia drewnianego we wsi Olchowicze 1 230,00 zł 21-28.09.2015r.
brak 18.09.2015r. Antoni Kapelko Występ zespołu Kwartet podczas Święta Pieczonego Ziemniaka w Wilanowie 701,00 zł 20.09.2015r.
IR.271.1.31.2015 12.09.2015r. Dariusz Romaniuk Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w zadaniu pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Mielniku – II etap - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Mielniku” 17 570,00 zł 31.12.2015r.
SPD.4464.6.2015 10.09.2015r. Piotr Budka Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego i jego opiekuna do szkoły lub ośrodka prywatnym samochodem osobowym 0,8358 zł/km 24.06.2016r.
SPD.4125.6.2015 08.09.2015r. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku Prace konserwatorskie na zabytku ruchomym – łodzi jednopiennej – dłubance, przekazanej w depozyt Ośrodkowi Dziejów Ziemi Mielnickiej – Muzeum w Mielniku przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 20 000,00 zł 30.11.2015r.
brak 02.09.2015r. Henryk Mułenko Poprowadzenie zabawy tanecznej podczas VI Biesiady Mielnickiej w Mielniku 1 500,00 zł 05.09.2015r.
brak 02.09.2015r. Leonard Kołpak Występ kabaretu TEN podczas VI Biesiady Mielnickiej w Mielniku 701,00 zł 05.09.2015r.
IR.271.1.28.2015 04.09.2015r. ELMAT sc Z. Wierzbicki, K. Żak, 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Krzywa 24a Usługa prowadzenia konserwacji i utrzymania w stanie sprawności sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mielnik 23 617,08 zł 04.09.2015r. - 04.09.2016r.
brak 28.08.2015 Marta Kryńska Prowadzenie imprezy Podlaskie Dożynki w Moszczonie Królewskiej 500,00 zł 29.08.2015r. - 29.08.2015r.
brak 28.08.2015 Irena Aleksiejuk Koncert zespołu Łuna podczas Podlaskich Dożynek w Moszczonie Królewskiej 250,00 zł 29.08.2015r. - 29.08.2015r.
brak 28.08.2015 Jarosław Kaliszewicz Koncert zespołu Hoyraky podczas Podlaskich Dożynek w Moszczonie Królewskiej 2 800,00 zł 29.08.2015r. - 29.08.2015r.
brak 28.08.2015 Henryk Mułenko Poprowadzenie zabawy tanecznej podczas Podlaskich Dożynek w Moszczonie Królewskiej 1 000,00 zł 29.08.2015r. - 29.08.2015r.
brak 28.08.2015 Igor Fita Koncert zespołu Strumok podczas Podlaskich Dożynek w Moszczonie Królewskiej 250,00 zł 29.08.2015r. - 29.08.2015r.
S-P-D.271.1.2015 26.08.2015 PHU „BUZZY” Paulina Usowicz-Baranowska Dowóz niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Mielnik do Szkoły Specjalnej w Siemiatyczach w okresie roku szkolnego 2015/2016 40 237,50 zł 01.09.2015r. – 24.06.2016r.
IR.271.1.30.2015 24.08.2015r. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siemiatyczach Sp.z o.o., 17-300 Siemiatycze, ul. Kościuszki 88 Usługa dowozu dzieci do i z Zespołu Szkól im. Unii Mielnickiej w Mielniku w roku szkolnym 2015/2016 141 183,50 zł 01.09.2015r. - 24.06.2016r.
IR.7021.13.2015 19.08.2015r. „TELAN” A. i J. Stankiewicz, T. i W. Waszkiewicz Spółka Jawna, 15-156 Białystok, ul. Czerwonego Kapturka 11 Montaż 7 opraw drogowych w m. Tokary 2 337,10 zł 19.08.2015r. - 20.09.2015r.
IR.7021.12.2015 18.08.2015r. UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ I GRANITOWEJ ORAZ PRACE BUDOWLANE WOJCIECH BENES, 17-300 Siemiatycze, ul. Słowiczyńska 36 Wykonanie na terenie świetlicy w Homotach prac budowlanych: utwardzenie terenu, obłożenie schodów wejściowych 13 855,20 zł 18.08.2015r. - 18.09.2015r.
S-P-D.423.11.2015 05.08.2015 Mielnicki Klub Sportowy „MIELNIK” Organizacja jubileuszu 15–lecia działalności Mielnickiego Klubu Sportowego „MIELNIK” 7 500,00 zł 10.09.2015r.
IR.271.1.29.2015 04.08.2015r. Zakład Drzewny „SOSNEX” Jarosław Konczerewicz, Kajanka 49, 17-300 Siemiatycze Wykonanie, dostawa i montaż altany do miejscowości Tokary – Gmina Mielnik 14 350,00 zł 04.08.2015r. - 05.10.2015r.
brak 23.07.2015r. Henryk Mułenko Prowadzenie zabawy tanecznej podczas Gminnych Obchodów Dnia Strażaka w Sutnie 26.07.2015 wraz z zabezpieczeniem nagłośnienia sceny 1 230,00 zł 26.07.2015r.
brak 23.07.2015r. Łukasz Szuba Prowadzenie zabawy tanecznej podczas Gminnych Obchodów Dnia Strażaka w Sutnie 26.07.2015 750,00 zł 26.07.2015r.
brak 16.06.2015r. Józef Olszewski Aktualizacja użytków gruntowych na działce ew. nr 482/1 w Wilanowie 1 200,00 zł 15.07.2015r.
S-P-D.056.17.2015 16.06.2015r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe IWONEX, Ujrzanów 289, 08-110 Siedlce Dostawa gadżetów promocyjnych dla Gminy Mielnik 19 813,58 zł 16.06.2015r. - 10.07.2015r.
I.7011.5.2014 12.06.2015r. Zakład Kamieniarski Beata Anna Struk ul. Chodkiewicza 21 16-060 Zabłudów Przebudowa pomnika/ mogiły ofiar faszyzmu w miejscowoœci Kudelicze, Gmina Mielnik 24 490,00 zł 12.06.2015r. - 30.10.2015r.
brak 12.06.2015r. Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku ul. Bema 100 15-370 Białystok Wsparcie działań Straży Granicznej w 2015 roku-zakup paliwa do eksploatacji służbowych środków transportu 5 000,00 zł 30.11.2015r.
ZP-FZ.271.1.22.2015 11.06.2015r. "MAXFINANSE" Sp zo.o. ul. Składowa 10 19-400 Olecko Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w Urzędzie Gminy Mielnik dot. prawidłowości prowadzenia działań oraz wysokości wydatkowanych środków publicznych. 15 000,00 zł 11.06.2015r. - 14.07.2015r.
ZP-FZ.271.1.23.2015 09.06.2015r. „INSPIROART” Anna Ryzner ul. Zajączków 101 55-120 Oborniki Śląskie Dostawa i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw w miejscowości Wajków i Osłowo, Gmina Mielnik 38 547,70 zł 09.06.2015r. - 17.06.2015r.
brak 01.06.2015r. Henryk Mułenko Prowadzenie zabawy tanecznej podczas I Festynu Rodzinnego w Osłowie 700,00 zł 06.06.2015
brak 01.06.2015r. Barbara Sołtan Występ autorski „Łzy Sołtysa” z Sarnak podczas I Festynu Rodzinnego w Osłowie 1 099,00 zł 06.06.2015
ZP-FZ.271.1.21.2015 01.06.2015r. P.H. „R&M” Małgorzata Leoniuk ul. Małopolska 9 17-300 Siemiatycze Zakup i dostawa materiałów biurowych oraz środków czystości dla Urzędu Gminy Mielnik 5 802,00 zł 01.06.2015r. - 10.06.2015r.
GK-D.2512.4.2015KD 25.05.2015r. F.U. Instalacje Elektryczne Zbigniew Samoć 17-300 Siemiatycze ul. 11 Listopada 14/10 Wykonanie przeglądów okresowych będących własnością Gminy Mielnik tj. świetlic, remiz OSP, budynków komunalnych i administracyjnych 5 000,00 zł 06.06.2015r.
Nr zlecenia 184/2015 25.05.2015r. Zakład Usług Technicznych EKO CHEM Jolanta Milewska ul. Pogodna 63/1 15-365 Białystok Monitoring składowiska odpadów w Mielniku 1 131,60 zł 25.05.2015; 25.11.2015r.
brak 22.05.2015r. CDD POLSKA Mirosław Sadowski ul. Fabryka Chemiczna 14 17-200 Hajnówka Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest 6 974,10 zł 01.06.2015r. - 31.08.2015r.
ZP-FZ.271.1.18.2015 19.05.2015r. KOMI Zdzisław Kozikowski ul. Waszyngtona 24 lok. 415 15-274 Białystok Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ulicy Stanisława Dubois od skrzyżowania z ulicą Stary Trakt 36 703,20 zł 30.11.2015r.
GK-D.7234.2.2015.KD 15.05.2015r. Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach ul. Armii Krajowej 35 17-300 Siemiatycze Odmulenie rowów odwadniających drogi gminne, dz. nr geod. 1200 obręb Sutno oraz 262, 291 obręb Moszczona Królewska, o łącznej długości 2300mb 9 986,37 zł 15.06.2015r.
brak 11.05.2015r. Artur Jaworski Koordynowanie obsługi informatycznej Obwodowych Komisji Wyborczych w czasie II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015r 300,00 zł 11.05.2015r. - 25.05.2015r.
brak 11.05.2015r. Iwona Paździora-Patkowska Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych w czasie II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015r 100,00 zł 11.05.2015r. - 25.05.2015r.
brak 11.05.2015r. Barbara Marzena Warszycka Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych w czasie II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015r 100,00 zł 11.05.2015r. - 25.05.2015r.
brak 11.05.2015r. Ewa Klimaszewska Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych w czasie II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015r 100,00 zł 11.05.2015r. - 25.05.2015r.
ZP-FZ.271.1.20.2015 11.05.2015r. DEDALUS Innowacje dla budownictwa Marcin Łukasiewicz ul. Fryderyka Chopina 41/2 20-023 Lublin Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na rzece Moszczona (Moszczonka), w ciągu drogi wewnętrznej w działce o nr geodezyjnym 140 i 118 obręb Pawłowicze 21 000,00 zł 11.12.2015r.
brak 27.04.2015r. Iwona Paździora-Patkowska Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych w czasie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015r 190,00 zł 27.04.2015r. - 11.05.2015r.
brak 27.04.2015r. Barbara Marzena Warszycka Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych w czasie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015r 190,00 zł 27.04.2015r. - 11.05.2015r.
brak 27.04.2015r. Ewa Klimaszewska Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych w czasie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015r 190,00 zł 27.04.2015r. - 11.05.2015r.
GK-D.2512.1.2015.KD 23.04.2015r. PRO-TRADE Roboty Budowlane Piotr Wyczółkowski Ptaszki 3B 08-140 Mordy Malowanie dwukrotne z oczyszczeniem ognisk rdzy i myciem powierzchni na budynku Urzędu Gminy Mielnik, przy zastosowaniu farby Raddach REAL 8017 firmy RAFIL.  3 600,00 zł 08.05.2015r.
I.7011.1.2015 23.04.2015r. QUARTUM Cezary Jaszczołt ul. Wysoka 68A/6 17-300 Siemiatycze Opracowanie projektów zagospodarowania działek gminnych wraz z przygotowaniem zgłoszenia, zgodnie z wymogami prawa budowlanego - cześć opisowa i graficzna, dla budowy obiektów małej architektury służących rekreacji codziennej 4 428,00 zł 15.05.2015r.
brak 20.04.2015r. Artur Jaworski Koordynowanie obsługi informatycznej Obwodowych Komisji Wyborczych w czasie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015r 420,00 zł 20.04.2015r. - 11.05.2015r.
brak 17.04.2015r. Czerwiński Mirosław Wykonanie drewnianych tablic informacyjnych 140x100 4 szt. 2 200,00 zł 29.04.2015r.
ZP-O.271.1.16.2015 16.04.2015r. P.P.H.U. Janusz Ciosek "Wielka Reklama" ul. Wojska Polskiego 45 98-300 Wieluń Usługa drukowania oraz dostawy materiałów promocyjnych dla projektu pn. "Słoneczne dachy Mielnika" 1 574,40 zł 05.05.2015r.
brak 15.04.2015r. Antoniuk Eugeniusz Transport strażaków ochotników z Gminy Mielnik do Częstochowy na Ogólnopolską Pielgrzymkę Strażaków na Jasną Górę 290,00 zł 28.04.2015r.
ZP-FZ.271.1.17.2015 15.04.2015r. Zakład Stolarski "KORA" ul. Annopolska 36 17-300 Siemiatycze Wykonanie oraz dostawa stołów konferencyjnych do świetlicy wijskiej w Sutnie 2 070,00 zł 20.05.2015r.
186/GA/2015 01.04.2015r. Centrum Informatyki "ZETO" S.A. ul. Skorupska 9 15-048 Białystok Serwis oprogramowania i udostępnianie nowych wersji systemów firm U I INFO-SYSTEM S.J., C.I. ZETO S.A., SYGNITY S.A. zryczałtowana opłata kwartalna 3 550,17 zł netto zależna od liczby systemów objętych opieką 01.04.2015r. - 31.03.2016r.
brak 30.03.2015r. Wojciech Panasiuk Pomoc dla przewoźnika przy obsłudze promu linowego "Niemirów" 1000,00 zł/miesięcznie 01.04.2015r. - 30.06.2015r.
brak 30.03.2015r. Antoni Kusznerczuk Obsługa promu linowego "Niemirów"  1 500,00 zł/miesięcznie 01.04.2015r. - 30.06.2015r.
brak 30.03.2015r. Jerzy Sidewicz Obsługa promu linowego "Niemirów"  1 500,00 zł/miesięcznie 01.04.2015r. - 02.11.2015r.
ZP-FZ.271.1.15.2015 26.03.2015r. TD MAPY Tomasz Darmochwał ul. Małołęcka 15R 05-126 Nieporęt Edycja mapy turystycznej pn. podlaski Przełom Bugu Gmina Mielnik w skali 1:50 000 9 712,50 zł 5 tygodni od dnia podpisania umowy
ZP-FZ.271.1.12.2015 25.03.2015r. P.T.U."ANNA" Marek Tarasiuk Klekotowo 3 17-300 Siemiatycze Usługa wykonania profilowania dróg w Gminie Mielnik w roku 2015 129,80 zł/ 1 godz. 31.10.2015r.
brak 23.03.2015r. Gabinet Weterynaryjny ul. 11 Listopada 49a 17-300 Siemiatycze Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt dostarczonych do lecznicy przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku, a także zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt rannych oraz odebranych w wyniku działań uprawnionych służb i instytucji 400,00 zł/ miesięcznie 01.04.2015r. - 31.03.2016r.
15/OB/3/30113 17.03.2015r. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski ul. 11 Listopada 11 17-100 Bielsk Podlaski                                   Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej świetlica wiejska, położonego przy Sutno na działce nr 1035 559,00 zł netto 30.08.2015r.
ZP-FZ.271.1.14.2015 16.03.2015r. Drukarnia IWONEX Ujrzanów 289 08-110 Siedlce Usługa druku ulotek promocyjnych projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik" 498,15 zł 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy
ZP-FZ.271.1.10.2015 10.03.2015r. Towarzystwo Ubezpieczeniowe INTER Polska S.A. Przedstawicielstwo Centralne w Białymstoku ul. Lipowa 51 lok. 319 15-424 Białystok Ubezpieczenie mienia 1 018,00 zł 19.03.2015r. - 30.12.2015r.
1/2015 04.03.2015r. Zakład Analiz Środowiskowych "EKO-PRECYZJA" Paweł Czupryn ul. Sikorskiego 10 43-450 Ustroń Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mielnik na lata 2015-2032 12 000,00 zł 30.10.2015r.
brak 04.03.2015r. Starówka Sp. z o.o. ul. Andersa 37 00-159 Warszawa Przeprowadzenie badań lekarskich członków ochotniczych straży pożarnych 169,00 zł za każdego przebadanego członka ochotniczej straży pożarnej 24 miesiące
ZP-FZ.2151.1.2015 03.03.2015r. Romaniuk Dariusz Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w zadaniu pn.: "Dostawa wraz z instalacją systemu solarnych instalacji wytwarzania ciepła w Gminie Mielnik 12 780,00 zł od dnia zawarcia umowy do końcowego odbioru robót od wykonawcy
brak 27.02.2015r. Szpalewska Barbara Przeprowadzenie warsztatów doskonalących umiejętności wychowawcze rodziców w dniach 20.02-27.02.2015r. oraz 27.02-28.2015r. w wymiarze 20 godzin 1 000,00 zł 27.02.2015r.
ZP-O.271.1.9.2015/2 19.02.2015r. Przedsiębiorstwo Transportowo Usługowe "ANNA" Marek Tarasiuk Klekotowo 3 17-300 Siemiatycze Zakup i dostawa kruszyw drogowych na bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w Gminie Mielnik w roku 2015r - Część II DESTRUKT BETONOWY" 42 495,00 zł 31.12.2015r.
ZP-O.271.1.9.2015/1 19.02.2015r. Przedsiębiorstwo Transportowo Usługowe "ANNA" Marek Tarasiuk Klekotowo 3 17-300 Siemiatycze Zakup i dostawa kruszyw drogowych na bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w Gminie Mielnik w roku 2015r - Część I ŻWIR DROGOWY" 76 440,00 zł 31.12.2015r.
ZP-FZ.271.1.6.2015 16.02.2015r. Bogdan Gorzelski, Reklama & Poligrafia ul. Pałacowa 14 17-300 Siemiatycze Wykonanie tablic edukacyjnych, dostawa i ich montaż na drewnianych stelażach 1 968,00 zł 27.03.2015r.
ZP-FZ.271.1.8.2015/2 16.02.2015r. PROMEDIA Ewa Jędrychowska  - Matusik ul. Brackiej 2 15-239 Białystok Wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych na stelaże 5 166,00 zł 30.03.2015r.
ZP-FZ.271.1.8.2015 16.02.2015r. Przedsiębiorstwo "Usługi Stolarskie i Ogrodnicze, Piotr Słaboszewski" ul. Waryńskiego 26/27 85-320 Bydgoszcz Wykonanie, dostawa i montaż stelaży drewnianych 11 796,16 zł 27.03.2015r.
ZP-FZ.042.1.2015/1 11.02.2015r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku ul. Popław 8 17-307 Mielnik Usługa zmiany lokalizacji oraz odnowienia metalowych tablic informacyjnych zlokalizowanych w Mielniku i Niemirowie 2 000,00 zł 23.02.2015r.
ZP-FZ.272.2.2015 09.02.2015r. Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych "INKOM" Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 12 15-014 Białystok Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę dla 30 % ogólnej długości kanalizacji sanitarnej inwestycji: Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Mielniku - II etap - budowa kanalizacji sanitarnej w Mielniku 60 621,43 zł 31.12.2015r.
ZP-FZ.272.1.2015 06.02.2015r. Przedsiębiorstwo "SOLARTIME" Sp. z o.o. Miłocin 284 36-062 Zaczernie Dostawa wraz z instalacją systemu solarnych instalacji wytwarzania ciepła w Gminie Mielnik 3 996 781,01 zł 09.05.2015r.
ZP-FZ.271.1.4.2015 04.02.2015r. Pronet Kraków Rafał Świerczyński ul. Wallek - Walewskiego 9 30-094 Kraków Dostawa części zamiennych do drukarek na cele funkcjonowania Urzędu Gminy Mielnik w roku 2015 1 949,11 zł 16.02.2015r.
brak 04.02.2015r. Elżbieta Terpiłowska Sprzątanie wewnątrz i na zewnątrz budynku Urzędu Gminy Mielnik 2 000,00 zł/miesięcznie 04.02.2015r. - 24.07.2015r.
ZP-FZ.271.1.7.2015 04.02.2015r. Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo P.H.U. "DOM" Krzysztof Bonar Jeleniów 97 26-006 Nowa Słupia Usługa wykonania, dostawy i montażu drewnianych stelaży na działce nr 93/6 w miejscowości Maćkowicze, Gmina Mielnik 14 415,00 zł 02.03.2015r.
ZP-FZ.271.1.3.2015 29.01.2015r. PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak Sp. jawna ul. Wólczańska 66 90-516 Łódź Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na cele funkcjonowania Urzędu Gminy Mielnik w roku 2015 25 891,87 zł 10.02.2015r.
ZP-FZ.271.1.2.2015 29.01.2015r. Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 26 17-300 Siemiatycze Zakup paliw płynnych w roku 2015 do samochodów służbowych, wozów strażackich OSP oraz sprzętu silnikowego stanowiących własność Gminy Mielnik 41 491,80 zł 07.02.2015r. - 05.02.2016r.
SW/ZP/DO/33/2015 20.01.2015r. PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Białymstoku ul. Świętojańska 12 15-082 Białystok Umowa kompleksowa sprezedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji dla odbiorców z grupy taryfowej G oraz C1x wg taryfy sprzedawcy i taryfy operatora systemu dystrybucyjnego 01.01.2015r. - 31.12.2015r.
1/2015 05.01.2015r. Zbiornica Skórzec ul. Armii Krajowej 45 08-114 Skórzec  Odbiór, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych z terenu Gminy Mielnik 70,00 zł + VAT do 150 kg odpadu; 150,00 zł + VAT za każdy kilogram odpadu  01.01.2015r. - 31.12.2015r.
ZP-B.671.2.2015 02.01.2015r. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. 5 02-954 Warszawa Przedłużenie okresu nadzoru autorskiego i opieki technicznej nad wdrożonym oprogramowaniem eGmina z modułem IMPA 1 845,00 zł 01.01.2015r. - 31.12.2015r.
ZP-B.671.1.2015 02.01.2015r. Pracownia Architektury i Urbanistyki Łukasz Marciniak ul. Słowiańska 17 64-140 Włoszakowice Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu oraz załącznikami graficznymi, a także projektów decyzji o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy w oparciu o wnioski, które wpłyną do Urzędu Gminy Mielnik 135,00 zł za opracowanie pojedynczego projektu decyzji 02.01.2015r. - 31.12.2015r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mielnik, Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, Teresa Borowska

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-05-25

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-06-16

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-01-21

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-06-16