Informacja pokontrolna Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 06.07.2006 r.

dotycząca kontroli, którą objęto regulacje wewnętrzne dotyczące ustroju i funkcjonowania gminy i jej jednostek organizacyjnych, funkcjonowanie kontroli wewnętrznej, prowadzenie rachunkowości, gospodarkę pieniężną i rozrachunki, wykonanie budżetu, w tym realizację wybranych rodzajów dochodów i wydatków, udzielanie zamówień publicznych, realizację zadań zleconych i w ramach porozumień, gospodarowanie mieniem komunalnym, rozliczenia budżetu z jednostkami organizacyjnymi

 

Metryka strony

Udostępniający: Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Stanisław Srocki

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2006-07-06

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-10-09

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-10-09

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-10-09