Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

podstawa prawna: Art. 24h USTAWY z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz.U.2019.506 j.t.)

Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy

Oświadczenia majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy

Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy

Oświadczenia osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta

  • Gorochowicz Tomasz - Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Urzędu Gminy Mielnik
  • Kasperuk Aneta - Inspektor ds. wymiaru podatku i opłat Urzędu Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Szymańska - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2019-04-30

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2020-01-30

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-05-07