Oświadczenia złożone w trakcie 2019 roku

podstawa prawna: Art. 24h USTAWY z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz.U.2019.506 j.t.)

Oświadczenia zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzająca i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta:

  • Marcin Czerwiński - oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem z dniem 01.03.2019r. na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Szymańska - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2019-03-22

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2020-01-30

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-03-22