Zamówienia publiczne w roku 2010

Gmina Mielnik

jednostki organizacyjne Gminy Mielnik

RG.341-7/10, Mielnik, 2010-08-16, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielnik oraz opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielnik"... więcej >>>

  • zawiadomienie z dnia 05.10.2010r. o wyborze najkorzystniejszej oferty więcej >>>

RG.341-5/10, Mielnik, 2010-05-31, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Budowa świetlicy wiejskiej w Osłowie"... więcej >>>

  • zawiadomienie z dnia 02.07.2010r. o wyborze najkorzystniejszej oferty więcej >>>

RG.341-4/10, Mielnik, 2010-05-13, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawa sprzętu w ramach operacji pn. "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Mielniku – I etap-  budowa oczyszczalni ścieków"... więcej >>>

  • zawiadomienie z dnia 11.06.2010r. o wyborze najkorzystniejszej oferty więcej >>>

RG.341-3/10, Mielnik, 2010-03-04, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Przebudowa drogi gminnej Nr 109592B Adamowo-Wilanowo – wykonanie nawierzchni bitumicznej"... więcej >>>

  • zawiadomienie z dnia 07.04.2010r. o wyborze najkorzystniejszej oferty więcej >>>

RG.341-2/10, Mielnik, 2010-02-25, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją operacji pn: "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Mielniku-I etap – budowa oczyszczalni ścieków"... więcej >>>

  • zawiadomienie z dnia 16.03.2010r. o wyborze najkorzystniejszej oferty więcej >>>

RG.341-1/10, Mielnik, 2010-02-10, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Mielniku -I etap - budowa oczyszczalni ścieków"... więcej >>>

  • zawiadomienie z dnia 10.03.2010r. o wyborze najkorzystniejszej oferty więcej >>>

ZGK.226-2/10, Mielnik, 2010-06-30, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Budowa wiaty garażowej o konstrukcji stalowej w Mielniku"... więcej >>>

  • zawiadomienie z dnia 03.08.2010r. o wyborze najkorzystniejszej oferty więcej >>>

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2010-02-10

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-06-27

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-06-27