Wyjaśnienia treści SIWZ:


RG.341-4/10

Mielnik, 2010-05-13

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.341-4/10. Nazwa zadania:

Dostawa sprzętu w ramach operacji pn. "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Mielniku – I etap-  budowa oczyszczalni ścieków"

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p.zm) Gmina Mielnik zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Mielnik
Ul.Piaskowa 38
17-307 Mielnik
www.mielnik.com.pl (BIP)
gmina@mielnik.com.pl
Godziny urzędowania :poniedziałek-piątek 7:30-15:30


II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.mielnik.com.pl (BIP)
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego. Specyfikacja jest bezpłatna.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu na potrzeby realizacji operacji pn. "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Mielniku- I etap-budowa oczyszczalni ścieków".

Przedmiot zamówienia w ramach zadania Nr 1 obejmuje dostawę samochodu ssąco-płuczącego, natomiast w ramach zadania Nr 2 obejmuje dostawę koparko ładowarki kołowej.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
ZADANIE NR 1 : 34144500-3-pojazdy do transportu odpadów i ścieków
ZADANIE NR 2 : 43200000-5 – maszyny do usuwania gleby i koparki oraz podobne części


Z A D A N I E  N R  1 :
Dostawa samochodu ssąco-płuczącego na potrzeby realizacji operacji pn. "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Mielniku- I etap-budowa oczyszczalni ścieków".
Specyfikacja  samochodu specjalnego ciśnieniowo – ssącego do mycia i czyszczenia kanałów oraz wysysania nieczystości

1. Ogólne dane techniczne

- dopuszczalna masa całkowita (techniczna) 8.000 kg
- ładowność i wymiary pojazdu dostosowane do zabudowy
- samochód fabrycznie nowy : rok produkcji - 2010r
- minimalna moc silnika 140KM
- silnik wyposażony w Euro 5
- elektroniczny system hamulcowy – hamulce tarczowe osi przedniej i tylnej
- system ABS
- hydrauliczne wspomaganie kierownicy
- blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi
- boczne osłony przeciw wjazdowe oraz światła obrysowe
Kabina
- kabina krótka trzymiejscowa w kolorze niebieskim
- regulator położenia świateł
- elektroniczny ogranicznik prędkości 90 km/h
- tachograf
- sygnał dźwiękowy jednotonowy – cofania
- na kabinie umieszczona podłużna lampa ostrzegawcza
2. Zabudowa
Zbiornik:

- pojemność całkowita 3000 l. (1000l – woda czysta, 2000l – osad).
- sposób mocowania z ramą podwozia poprzez ramę pośrednią.
- połączenie zbiorników umożliwiające napełnienie całego zbiornika wodą czystą.
- pokrywa zbiornika otwierana i zamykana ręcznie
- zawory ssące i spustowe Ø 75mm zamontowane na pokrywie tylnej
- dodatkowe zawory spustowe na pokrywie zbiornika umieszczone na 1/3 oraz 2/3 wysokości
- dysze płuczące umieszczone wewnątrz zbiornika do mycia.
- fartuch wylotowy wystający poza gabaryt samochodu wykonany ze stali nierdzewnej.
- zabezpieczenie antykorozyjne: powłoka ochronna - wnętrze zbiornika, malowanie proszkowe - na zewnątrz.
- silnik oraz pompy obudowane zintegrowaną ze zbiornikiem osłoną otwieraną z obu stron. (osłona umożliwia pracownikom obsługi dostęp do głównych elementów).
- system kontroli poziomu wody i osadu w zbiorniku.
- wodoszczelny panel sterujący znajdujący się z tyłu pojazdu zamykany na klucz.
- pojemniki na węże ssące i osprzęt – po obu stronach zbiornika.
Napęd urządzenia:
- silnik wysokoprężny, 4-cylindrowy o mocy min. 40 KM (niezależny od silnika samochodu).
- załączanie pomp poprzez sprzęgło magnetyczne (umożliwiające pracę pompy ciśnieniowej oraz ssącej jednocześnie lub osobno).
- rozrusznik elektryczny, licznik motogodzin, lampki kontrolne umieszczone na pulpicie sterowniczym.
- obie pompy wysokociśnieniowa i ssąca mogą pracować jednocześnie na max. parametrach
Układ ssania:
- pompa ssąca o wydajności min. 300 m³/h, max. podciśnienie/nadciśnienie - 0,8bar/0,5bar.
- obrotowy bęben z wężem ssącym zamontowany bocznie w tylnej części zbiornika z   wężem ssącym 75mm o długości  min 25 m.
    
Układ wysokociśnieniowy:
- pompa ciśnieniowa o parametrach pracy: min. 150 bar – ciśnienie robocze/ min. 70 l./ min – wydatek wody.
- bezstopniowy regulator ciśnienia.
- pompa wyposażona w system pulsacyjny
- układ umożliwiający cyrkulację wody podczas jazdy samochodu – praca w warunkach zimowych.
- praca w temperaturze -15° - Układ podgrzewania wody – wymiennik wykorzystujący ciepło z chłodzenia silnika napędzającego urządzenie  oraz dodatkowy układ podgrzewania wody spalinami
- zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho.
- uchylny o kąt 180°, obrotowy bęben (wyciągarka) do prowadzenia węża ciśnieniowego DN 16 L=100 m. z płynną regulacją prędkości w obu kierunkach i pozycją wolnego biegu.
Osprzęt:
- komplet dysz czyszczących:
- 2 głowice czyszczące standard: "ślepa" oraz "z pilotem", głowica ciężka granat, udrażniająca stożkowa, rotacyjna
- pistolet wysokociśnieniowy do mycia studzienek
- kpl. dodatkowych węży ssących (3 szt. 3 m) z przyłączami oraz rura ssąca.
Inne:
- Katalog części zamiennych oraz instrukcja obsługi pojazdu w języku polskim.
- Dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu jako samochód specjalny.
W cenę należy wliczyć koszt przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancji wraz z dojazdem ,robocizną,  kosztami płynów, filtrów, itp. Wykonawca zapewni również szkolenie operatorów u zamawiającego.

Sprzęt ma być dostarczony do siedziby zamawiajacego


Z A D A N I E  N R  2 :
Dostawa koparko ładowarki kołowej na potrzeby realizacji operacji pn. "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Mielniku- I etap-budowa oczyszczalni ścieków".
Specyfikacja koparko ładowarki kołowej
1.Ogólne dane techniczne

- Maszyna fabrycznie nowa, rok produkcji: 2010
- Masa maszyny w stanie gotowym do pracy  do 7500 kg
- Opony przednie 12.5/80 R18-10PR i tylne 16.9x28 12 PR
- Zbiornik paliwa 150- 160  litrów
- Pojemność układu hydraulicznego 90 -100 litrów
2.Dane koparki podsiębiernej
- Ramię z możliwością obrotu o kąt 180 stopni  z wysięgnikiem teleskopowym
- Maksymalny zasięg z wysuniętym teleskopem  min 6700 mm
- Maksymalna głębokość kopania z wysuniętym teleskopem min.6000 mm
- Łyżka z zębami 600mm
- Pionowo wysuwane podpory dźwigniami PPC
- Blokada elektrohydrauliczna przesunięcia poprzecznego ramienia koparki
3.Dane ładowarki
- Łyżka 4w1 uniwersalna otwierana z przykręcanymi zębami
- Szerokość łyżki 2300-2400 mm
- Objętość łyżki 1,0 – 1,1 m3
- Widły załadunkowe zakładane na łyżkę
- System samo poziomowania łyżki na maksymalnej wysokości pod kątem 11º
- Funkcja stabilizacji łyżki
- Łyżka w pełni widoczna na maksymalnej wysokości bez konieczności zmiany pozycji operatora
4.Specyfikacja silnika
- Silnik wysokoprężny ,4-suwowy, chłodzony cieczą turbodoładowany
- Moc znamionowa 95-100 KM
5.Specyfikacja skrzyni biegów
- Skrzynia biegów półautomatyczna – 4 biegi do przodu i 4 do tyłu(wsteczne)
- Napęd na cztery koła
6.Specyfikacja układu hydraulicznego
- Układ SyncroSystem typu zamkniętego z pomiarem obciążenia CLSS
- Pompa wielotłoczkowa o zmiennym przepływie
- Możliwość wyboru trybu pracy –ekonomiczny lub pod dużym obciążeniem
- Ciśnienie robocze 250 bar
- Instalacja pod młot hydrauliczny
7.Specyfikacja układu elektrycznego
- Układ elektryczny  łatwo dostępny i zabezpieczony
- Połączenia szczelnie zamknięte i wodoodporne
- Spełnia wymagania międzynarodowych przepisów bezpieczeństwa
- Napięcie 12V , bezobsługowy akumulator o pojemności 155Ah
-  Alternator 120 A
8.Opis kabiny
- Kabina ROPS (ISO 9249, SAEJ 1040) i FOPS (ISO 3449, SAEJ 231) o konstrukcji zapewniającej najlepszą widoczność, ergonomię, niski poziom hałasu oraz wysoki komfort dla operatora. Kabina posiadać powinna dwoje drzwi, całkowicie otwieraną tylną szybę oraz wycieraczki szyby przedniej i tylnej. Wyposażenie wnętrza kabiny obejmuje regulowany fotel operatora, system wentylacji z zasysaniem świeżego, filtrowanego powietrza oraz łatwo czytelną przednią i boczną deskę rozdzielczą .Kabina powinna być ogrzewana.
- W pełni widoczna łyżka ładowarkowa podczas załadunku na maksymalną wysokość z   pozycji operatora bez konieczności przesuwania fotela oraz wychylania się
- Przednie i tylne reflektory robocze
- Światła drogowe
- Lampa ostrzegawcza "kogut"
- Lusterko wsteczne zewnętrzne
- Nastawna kolumna kierownicy
- Licznik godzin pracy maszyny
- Układ wydechowy "komin" umieszczony z boku za słupkiem kabiny tak że nie zasłania widoczności podczas pracy
- Wskaźniki :temperatura oleju przekładniowego, włączenia napędu na cztery koła, poziom oleju w komorze hamulców, poziom paliwa, temperatury płynu chłodzącego, ciśnienia oleju hydraulicznego, zanieczyszczenia filtra powietrza, obrotomierz.
9.Hamulce
- Hamulce w kąpieli olejowej
- Hamowanie na każdym kole za pomocą dwóch oddzielnych pedałów
- Hamulec postojowy (bezpieczeństwa) uruchamiany ręcznie dźwignią
10. Wyposażenie dodatkowe:
- Łyżka skarpówka
- Łyżka 300 z zębami
- Klimatyzacja kabiny operatora
11.Certyfikaty
- Dostawa razem z maszyną w momencie jej przekazania  katalogu części zamiennych oraz instrukcji obsługi w języku polskim
- Maszyna posiadać powinna certyfikat (deklarację zgodności) producenta

W cenę należy wliczyć koszt przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancji wraz z dojazdem ,robocizną,  kosztami płynów, filtrów, itp. Wykonawca zapewni również szkolenie operatorów u zamawiającego
Sprzęt ma być dostarczony do siedziby zamawiającego.

IV. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych : na zadanie Nr 1 lub na zadanie Nr 2.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

VI. Termin wykonania zamówienia:
Zadanie Nr 1 – termin dostawy: 4 miesiące od podpisania umowy,
Zadanie Nr 2 – termin dostawy: 2 miesiące od podpisania umowy,

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.
2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów i oświadczeń.

VIII. Informacja na temat wadium:
 Ustala się wadium dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia :
a) ZADANIE NR 1 – wadium w wysokości: 11 000 zł (jedenaście tysięcy złotych)
b) ZADANIE NR 2 – wadium w wysokości : 9 000 zł (dziewięć tysięcy złotych)

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium Waga
CENA 100%

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2010-05-26 do godz. 10:00
w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Mielnik
Ul. Piaskowa 38
17-307 Mielnik
Pokój nr 20 (sekretariat)


XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-05-26, o godz. 10:15
w siedzibie zamawiającego :
Urząd Gminy Mielnik
Ul.Piaskowa 38
17-307 Mielnik
Pokój nr 9 (sala konferencyjna)


XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
                          
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu  zakupów

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 128594-2010 dnia 13.05.2010r

Wójt Gminy Mielnik

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2010-05-13

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2010-05-13

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2010-05-21

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2010-05-13