Zamówienia publiczne w roku 2014

Gmina Mielnik

Jednostki organizacyjne Gminy Mielnik

ZP-FZ.271.2.21.2014, Mielnik, 2014-12-12, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Dostawa energii elektrycznej i świadczenie jej dystrybucji do celów oświetlenia ulicznego oraz zasilenia budynków i obiektów administrowanych przez Gminę Mielnik." więcej>>>

 • Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 22.12.2014r. godz. 12.15 więcej >>>
 • Zawiadomienie z dnia 22.12.2014r. o wyborze najkorzystniejszej oferty więcej >>>

ZP-FZ.271.2.20.2014, Mielnik, 2014-10-17, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.640.000,00 zł" więcej>>>

 • Odpowiedzi na pytania nr 1 z dn. 20.10.2014r. więcej >>>
 • Odpowiedzi na pytania nr 2 z dn. 21.10.2014r. więcej >>>
 • Odpowiedzi na pytania nr 3 z dn. 21.10.2014r. więcej >>>
 • Odpowiedzi na pytania nr 4 z dn. 22.10.2014r. więcej >>>
 • Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 27.10.2014r. godz. 12.15 więcej >>>
 • Zawiadomienie z dnia 28.10.2014r. o wyborze najkorzystniejszej oferty więcej >>>

ZP-FZ.271.2.19.2014, Mielnik, 2014-10-07, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Dostawa wraz z instalacją systemu solarnych instalacji wytwarzania ciepła w Gminie Mielnik" więcej>>>

Zmiana nr 2 terminu składania ofert: 21/11/2014 Godzina: 12:00 (zgodnie z ogłoszeniem o zmianie z dn. 27.10.2014r.)

 • Odpowiedź na pytania Wykonawcy z dnia 16.10.2014 (Nr 1) - treść >>>
 • Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 17.10.2014r. - treść >>>
 • Zmieniony załącznik nr 1.7 do oferty (poprawiony dn. 17.10.2014r.) - załącznik >>>
 • Zmieniony załącznik nr 4 do SIWZ (poprawiony dn. 17.10.2014r.) - załącznik >>>
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 17.10.2014r. - treść >>>
 • Odpowiedź na pytania Wykonawcy z dnia 21.10.2014 (Nr 2) - treść >>>
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 27.10.2014r. - treść >>>
 • Odpowiedź na pytania Wykonawcy nr 3 (z dnia 27.10.2014) - treść >>>
 • Odpowiedź na pytania Wykonawcy nr 4 (z dnia 28.10.2014) - treść >>>
 • Odpowiedź na pytania Wykonawcy nr 5 (z dnia 30.10.2014) - treść >>>
 • Odpowiedź na pytania Wykonawcy nr 6 (z dnia 19.11.2014) - treść >>>
 • Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 21.11.2014r. godz. 12.15 więcej >>>
 • Zawiadomienie z dnia 17.12.2014r. o wyborze najkorzystniejszej oferty, o ofertach odrzuconych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego więcej >>>

ZP-FZ.271.2.18.2014, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug na wysokości miejscowości Niemirów – Gnojno" więcej>>>

INFORMACJA Z DN. 01.10.2014R. O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - treść >>>

Zmiana terminu składania ofert: 6/10/2014 Godzina: 12:00

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane do publikacji 10.09.2014r. - treść >>>
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane do publikacji 12.09.2014r. - treść >>>
 • Odpowiedź na pytania Wykonawcy z dnia 04.09.2014 (Nr 1) - treść >>>
 • Odpowiedź na pytania Wykonawcy z dnia 05.09.2014 (Nr 2) - treść >>>
 • Odpowiedź na pytania Wykonawcy z dnia 05.09.2014 (Nr 3) - treść >>>
 • Odpowiedź na pytania Wykonawcy z dnia 12.09.2014 (Nr 4) - treść >>>
 • Odpowiedź na pytania Wykonawcy z dnia 11.09.2014 (Nr 5) - treść >>>
 • Odpowiedź na pytania Wykonawcy z dnia 11.09.2014 (Nr 6) - treść >>>
 • Odpowiedź na pytania Wykonawcy z dnia 15.09.2014 (Nr 7) - treść >>>
 • Odpowiedź na pytania Wykonawcy z dnia 16.09.2014 (Nr 8) - treść >>>
 • Odpowiedź na pytania Wykonawcy z dnia 17.09.2014 (Nr 9) - treść >>>
 • Odpowiedź na pytania Wykonawcy z dnia 17.09.2014 (Nr 10) - treść >>>
 • Odpowiedź na pytania Wykonawcy z dnia 18.09.2014 (Nr 11) - treść >>>
 • Odpowiedź na pytania Wykonawcy z dnia 19.09.2014 (Nr 12) - treść >>>
 • Odpowiedź na pytania Wykonawcy z dnia 25.09.2014 (Nr 13) - treść >>>
 • Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 03.09.2014r.  więcej >>>

ZP-FZ.271.2.17.2014, Mielnik, 2014-07-04, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Mielniku w roku szkolnym 2014/2015 w oparciu o bilety miesięczne" więcej>>>

 • Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 14.07.2014r. godz. 13.15 więcej >>>
 • Zawiadomienie z dnia 21.07.2014r. o wyborze najkorzystniejszej oferty więcej >>>

ZP-FZ.271.2.16.2014, Mielnik, 2014-06-27, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Niemirowie poprzez utworzenie siłowni zewnętrznej oraz zakup i montaż elementów małej architektury" więcej>>>

 • Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 14.07.2014r. godz. 12.15 więcej >>>
 • Zawiadomienie z dnia 22.07.2014r. o wyborze najkorzystniejszej oferty więcej >>>

ZP-FZ.271.2.15.2014, Mielnik, 2014-06-25, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu - etap I" więcej>>>

 • Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 10.07.2014r. godz. 12.15 więcej >>>
 • Zawiadomienie z dnia 22.07.2014r. o wyborze najkorzystniejszej oferty więcej >>>

ZP-O.271.14.2.2014, Mielnik, 2014-05-30, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Niemirowie poprzez utworzenie siłowni zewnętrznej oraz zakup i montaż elementów małej architektury w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa świetlicy w Niemirowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu" więcej>>>

 • Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 16.06.2014r. godz. 13.15 więcej >>>
 • Zawiadomienie z dnia 16.06.2014r. o unieważnieniu postępowania więcej >>>

ZP-O.271.13.2.2014, Mielnik, 2014-05-30, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Budowa drogi dojazdowej do pól w Mielniku  (droga wewnętrzna)" więcej>>>

 • Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 16.06.2014r. godz. 12.45 więcej >>>
 • Zawiadomienie z dnia 16.06.2014r. o unieważnieniu postępowania więcej >>>

ZP-O.271.12.2.2014, Mielnik, 2014-05-08, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu – etap I i II" więcej>>>

 • Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 05.06.2014r. godz. 12.15 więcej >>>
 • Zawiadomienie z dnia 05.06.2014r. o unieważnieniu postępowania więcej >>>

ZP-O.271.11.2.2014, Mielnik, 2014-05-08, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Wykonanie dokumentacji instalacji centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej oraz przyłącza gazowego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Mętna w Gminie Mielnik" więcej>>>

 • Odpowiedzi na pytania nr 1 z dn. 13.05.2014r. więcej >>>
 • Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 19.05.2014r. godz. 12.15 więcej >>>
 • Zawiadomienie z dnia 22.05.2014r. o wyborze najkorzystniejszej oferty więcej >>>

ZP-O.271.10.2.2014, Mielnik, 2014-04-23, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu – etap I i II" więcej>>>

 • Zawiadomienie z dnia 09.05.2014r. o unieważnieniu postępowania więcej >>>

ZP-O.271.9.2.2014, Mielnik, 2014-04-14, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Osłowo" więcej>>>

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 23.04.2014r. więcej >>>
 • Odpowiedzi na pytania nr 1 z dn. 22.04.2014r. więcej >>>
 • Odpowiedzi na pytania nr 2 z dn. 23.04.2014r. więcej >>>
 • Odpowiedzi na pytania nr 3 z dn. 25.04.2014r. więcej >>>
 • Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 05.05.2014r. godz. 12.15 więcej >>>
 • Zawiadomienie z dnia 27.05.2014r. o wyborze najkorzystniejszej oferty więcej >>>

ZP-O.271.8.2.2014, Mielnik, 2014-04-04, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Zakup i dostawa kruszyw drogowych na bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w Gminie Mielnik w 2014 roku" więcej>>>

 • Informacja o zmianie opisu przedmiotu zamówienia z dn. 08.04.2014 więcej >>>
 • Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 15.04.2014r. godz. 12.15 więcej >>>
 • Zawiadomienie z dnia 15.04.2014r. o wyborze najkorzystniejszej oferty więcej >>>

ZP-O.271.7.2.2014, Mielnik, 2014-03-27, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej w miejscach publicznych na terenie Gminy Mielnik" więcej>>>

 • Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 11.04.2014r. godz. 12.15 więcej >>>
 • Zawiadomienie z dnia 17.04.2014r. o wyborze najkorzystniejszej oferty więcej >>>

ZP-O.271.6.2.2014, Mielnik, 2014-03-20, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Wykonanie dokumentacji projektowej remontu zabytkowego, drewnianego budynku świetlicy wiejskiej w Tokarach" więcej>>>

 • Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 28.03.2014r. godz. 12.15 więcej >>>
 • Zawiadomienie z dnia 16.04.2014r. o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o ofertach odrzuconych więcej >>>

ZP-O.271.5.2.2014, Mielnik, 2014-03-20, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu" więcej>>>


ZP-O.271.4.2.2014, Mielnik, 2014-03-05, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Budowa świetlicy w Radziwiłłówce wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - etap I - Budowa altany oraz części ogrodzenia terenu" więcej>>>

 • Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 20.03.2014r. godz. 12.15 więcej >>>
 • Zawiadomienie z dnia 24.03.2014r. o wyborze najkorzystniejszej oferty więcej >>>

ZP-O.271.3.2.2014, Mielnik, 2014-01-30, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Sutnie" więcej>>>

 • Odpowiedzi na pytania nr 1 z dn. 03.02.2014r. więcej >>>
 • Odpowiedzi na pytania nr 2 z dn. 07.02.2014r. więcej >>>
 • Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 13.02.2014r. godz. 12.15 więcej >>>
 • Zawiadomienie z dnia 12.03.2014r. o wyborze najkorzystniejszej oferty więcej >>>

ZP-O.271.1.2.2014, Mielnik, 2014-01-24, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Usługa wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rewitalizacja centrum miejscowości Mielnik" więcej>>>

 • Odpowiedzi na pytania nr 1 z dn. 27.01.2014r. więcej >>>
 • Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 07.02.2014r. godz. 12.15 więcej >>>
 • Zawiadomienie z dnia 04.03.2014r. o wyborze najkorzystniejszej oferty więcej >>>

Zespół Szkół, Mielnik, 2014-01-19, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnej i przedszkolnej funkcjonujących w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku na potrzeby wyżywienia uczniów i dzieci" więcej>>>

 • Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 25.02.2014r. więcej >>>
 • Zawiadomienie z dnia 14.03.2014r. o wyborze najkorzystniejszej oferty więcej >>>

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-01-19

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-06-27

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-06-27