Dostawa wraz z instalacją systemu solarnych instalacji
wytwarzania ciepła w Gminie Mielnik

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP-FZ.271.2.19.2014

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 17/11/2014 Godzina: 12:00

Zmiana nr 2 terminu składania ofert: 21/11/2014 Godzina: 12:00 (zgodnie z ogłoszeniem o zmianie z dn. 27.10.2014r.)

Warunki otwarcia ofert:
Data : 17/11/2014 Godzina 12:15 21/11/2014 Godzina 12:15
Miejscowość: Mielnik 17-307, ul Piaskowa 38

 


Informacje opublikowane 17.12.2014r. :

 • Zawiadomienie z dn. 17.12.2014r. o wyborze najkorzystniejszej oferty, o ofertach odrzuconych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - treść (treść dostępna jest również w załącznikach widocznych na dole strony)

 


Informacje opublikowane 19.11.2014r. :

 • Odpowiedź na pytania Wykonawcy z dnia 19.11.2014 (Nr 6) - treść (treść odpowiedzi dostępna jest również w załącznikach widocznych na dole strony)

 


Informacje opublikowane 31.10.2014r. :

 • Odpowiedź na pytania Wykonawcy z dnia 30.10.2014 (Nr 5) - treść (treść odpowiedzi dostępna jest również w załącznikach widocznych na dole strony)

 


Informacje opublikowane 29.10.2014r. :

 • Odpowiedź na pytania Wykonawcy z dnia 28.10.2014 (Nr 4) - treść (treść odpowiedzi dostępna jest również w załącznikach widocznych na dole strony)
 • Odpowiedź na pytania Wykonawcy z dnia 27.10.2014 (Nr 3) - treść (treść odpowiedzi dostępna jest również w załącznikach widocznych na dole strony)

 


Informacje opublikowane 27.10.2014r. :

 • Odpowiedź na pytania Wykonawcy z dnia 21.10.2014 (Nr 2) - treść (treść odpowiedzi dostępna jest również w załącznikach widocznych na dole strony)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - treść (treść dostępna jest również w załącznikach widocznych na dole strony)

 


Informacje opublikowane 17.10.2014r. :

 • Odpowiedź na pytania Wykonawcy z dnia 16.10.2014 (Nr 1) - treść (treść odpowiedzi dostępna jest również w załącznikach widocznych na dole strony)
 • Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - treść (treść dostępna jest również w załącznikach widocznych na dole strony)
 • Zmieniony załącznik nr 1.7 do oferty - załącznik (treść dostępna jest również w załącznikach widocznych na dole strony)
 • Zmieniony załącznik nr 4 do SIWZ - załącznik (treść dostępna jest również w załącznikach widocznych na dole strony)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - treść (treść dostępna jest również w załącznikach widocznych na dole strony)

 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Markiewicz

Data wytworzenia: 2014-12-17

Wprowadzający: Kamil Markiewicz

Data wprowadzenia: 2014-10-07

Modyfikujący: Kamil Markiewicz

Data modyfikacji: 2014-12-17

Opublikował: Kamil Markiewicz

Data publikacji: 2014-10-07