Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.640.000,00 zł

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP-FZ.271.2.20.2014

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 27/10/2014 Godzina: 12:00

Warunki otwarcia ofert:
Data : 27/10/2014 Godzina 12:15
Miejscowość: Mielnik 17-307, ul Piaskowa 38

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Markiewicz

Data wytworzenia: 2014-10-27

Wprowadzający: Kamil Markiewicz

Data wprowadzenia: 2014-10-17

Modyfikujący: Kamil Markiewicz

Data modyfikacji: 2014-10-27

Opublikował: Kamil Markiewicz

Data publikacji: 2014-10-17