Zamówienia publiczne w roku 2012

Gmina Mielnik

ZP-O.271.18.2.2012, Mielnik, 2012-11-22, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii do celów oświetlenia drogowego oraz zasilenia obiektów administrowanych przez Gminę Mielnik"... więcej>>>

 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 05.12.2012r. więcej >>>
 • informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 30.11.2012r. godz. 12.15 więcej >>>

ZP-O.271.17.2.2012, Mielnik, 2012-10-03, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Zaszkolnej w Mielniku, w tym: ciągów jezdnych i pieszych ze zjazdami do nieruchomości, parkingów, infrastruktury sieci teletechnicznych, energetycznych oraz oświetlenia ulicznego, sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej i innych kolidujących z przebudową"... więcej>>>

 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18.10.2012r. więcej >>>
 • informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 16.10.2012r. godz. 11:15 więcej >>>

ZP-O.271.16.2.2012, Mielnik, 2012-08-17, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Mielnik"... więcej>>>

 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 03.09.2012r. więcej >>>
 • informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 27.08.2012r. godz. 12.15 więcej >>>

ZP-O.271.15.2.2012, Mielnik, 2012-08-17, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Rozbudowa budynku świetlicy o część garażową we wsi Sutno"... więcej>>>

 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 06.09.2012r. więcej >>>
 • informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 31.08.2012r. godz. 12.15 więcej >>>

ZP-O.271.14.2.2012, Mielnik, 2012-08-17, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Oksiutycze o pomieszczenie garażu na samochód oraz sanitariaty wraz z niezbędną infrastrukturą"... więcej>>>

 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 06.09.2012r. więcej >>>
 • informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 31.08.2012r. godz. 11.15 więcej >>>

ZP-O.271.13.2.2012, Mielnik, 2012-07-27, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy w Mielniku"... więcej>>>

 • zawiadomienie z dnia 16.08.2012r. o unieważnieniu postępowania więcej >>>
 • informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 10.08.2012r. godz. 12.15 więcej >>>

ZP-O.271.12.2.2012, Mielnik, 2012-07-26, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi: "Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Mielniku - II etap - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Mielniku"... więcej>>>

 • informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 03.08.2012r. godz. 11.15 więcej >>>
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 14.08.2012r. więcej >>>

ZP-O.271.11.2.2012, Mielnik, 2012-07-17, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Mielniku - II etap - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Mielniku."... więcej>>>

 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 21.08.2012r. więcej >>>
 • informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 31.07.2012r. godz. 11.15 więcej >>>

ZP-O.271.10.2.2012, Mielnik, 2012-07-12, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Mielnik w wysokości 2 340 000,00 zł"... więcej>>>

 • zawiadomienie z dnia 24.07.2012r. o wyborze najkorzystniejszej oferty więcej >>>

ZP-O.271.9.2.2012, Mielnik, 2012-07-02, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko- Orlik 2012 w zadaniu inwestycyjnym Budowa Moje Boisko-Orlik 2012 w Mielniku"... więcej>>>

 • zawiadomienie z dnia 17.07.2012r. o wyborze najkorzystniejszej oferty więcej >>>
 • odpowiedzi na pytania z dnia 11.07.2012r. więcej >>>

ZP-O.271.8.2.2012, Mielnik, 2012-06-27, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy w Mielniku"... więcej>>>

 • Wyjaśnienia do SIWZ (02.07.2012r.) więcej >>>
 • zawiadomienie z dnia 09.07.2012r. o unieważnieniu postępowania więcej >>>

ZP-O.271.7.2.2012, Mielnik, 2012-06-15, ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA: "Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego obiektu Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i rekreacji w Mielniku..." więcej>>>

 • zawiadomienie z dnia 03.07.2012r. o unieważnieniu postępowania więcej >>>

ZP-O.271.6.2.2012, Mielnik, 2012-06-13, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy w Mielniku"... więcej>>>

 • zawiadomienie z dnia 25.06.2012r. o unieważnieniu postępowania więcej >>>

ZP-O.271.5.2.2012, Mielnik, 2012-06-04, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko- Orlik 2012 w zadaniu inwestycyjnym Budowa Moje Boisko-Orlik 2012 w Mielniku"... więcej>>>

 • Odpowiedzi na pytania z dnia 15.06.2012r. więcej >>>
 • zawiadomienie z dnia 21.06.2012r. o wyborze najkorzystniejszej oferty więcej >>>
 • oświadczenie z dnia 29.06.2012r. o odstąpieniu od podpisania umowy więcej >>>
 • zawiadomienie z dnia 02.07.2012r. o unieważnieniu postępowania więcej >>>

ZP-O.271.4.2.2012, Mielnik, 2012-06-01, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Wykonanie dokumentacji projektowej Parku Historycznego „TRYLOGIA” w Mielniku - etap I - Stanica chreptiowska"... więcej>>>

 • zawiadomienie z dnia 25.06.2012r. o wyborze najkorzystniejszej oferty więcej >>>

ZP-O.271.3.2.2012, Mielnik, 2012-04-19, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Termomodernizacja budynku wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni olejowej Wiejskiego Domu Kultury, Sportu i Rekreacji w Wilanowie"... więcej>>>

 • zawiadomienie z dnia 14.05.2012r. o wyborze najkorzystniejszej oferty więcej >>>

ZP-O.271.2.2.2012, Mielnik, 2012-03-15, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Opracowanie adaptacji typowej dokumentacji projektowej dla potrzeb gminy Mielnik w ramach zadania Budowa Moje Boisko-Orlik 2012 w Mielniku (budowa boiska piłkarskiego oraz boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) na terenie gminy Mielnik"... więcej>>>

 • zawiadomienie z dnia 16.03.2012r. o wyborze najkorzystniejszej oferty więcej >>>

ZP-O.271.1.2.2012, Mielnik, 2012-03-09, OGŁOSZENIE O KONKURSIE: "Konkurs urbanistyczno - architektoniczny na opracowanie projektu koncepcji budowy budynku Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku"... więcej>>>

 • zawiadomienie z dnia 14.05.2012r. o wynikach konkursu
  więcej >>>

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-03-09

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-06-27

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-06-27