RG.7024-11/06

Mielnik, 2006-09-26

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

"Modernizacja stacji ujęcia wody i hydroforni w Mielniku"

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ujęcia wody i hydroforni w zakresie :

  1. demontaż istniejących urządzeń technologicznych
  2. montaż zestawu hydroforowego
  3. modernizacja instalacji elektrycznej hydroforni i ujęcia wody
  4. automatyka i sterownie

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 15.12.2006r.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w pliku: _Ogloszenie o zamowieniu publicznym.pdf


RG.7024-11/06

Mielnik, 2006-10-02

 

Dotyczy przetargu:

"Modernizacja stacji ujęcia wody i hydroforni w Mielniku"

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego zapytania dotyczącego podania procentowego udziału infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu dla w/w inwestycji w celu prawidłowego ustalenia podatku VAT informujemy, iż należy przyjąć do wyliczenia:

- 25% - infrastruktura nie towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu
- 22% stawka VAT - 75% - infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu - 7% stawka VAT.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany w SIWZ w załączniku Części sanitarnej - dokumentacja projektowa ( Remont hydroforni w Mielniku pkt.1) - Wymagania ogólne podpunkt "m" odnośnik trzeci dotyczący:

- wymaga się aby urządzenie posiadało aprobatę techniczną COBRTI INSTAL
 
Zmienia się na:
 
- wymaga się aby urządzenie posiadało aprobatę techniczną , deklarację zgodności zgodnie z obowiązującymi normami.
 
Z upoważnienia Wójta
 
Tomasz Gorochowicz
Z-ca Wójta

RG.7024-11/06

Mielnik, 2006-10-03

 

Dotyczy przetargu:

"Modernizacja stacji ujęcia wody i hydroforni w Mielniku"

Wyjaśnienie do SIWZ


Zamawiający wyjaśnia , iż w SIWZ w załączniku Części sanitarnej - dokumentacja projektowa ( Remont hydroforni w Mielniku pkt.1) - Uwagi ogólne - dotyczącej zastosowania urządzeń równoważnych lub zamiennych nie jest konieczne dostarczanie DTR-ki urządzeń, wystarczy dołączenie kart katalogowych bądź innych dokumentów zawierających dane techniczno - użytkowe urządzeń potwierdzających posiadanie nie gorszych parametrów technicznych niż założone w dokumentacji projektowej.
Z upoważnienia Wójta
Tomasz Gorochowicz
Z-ca Wójta

RG.7024-11/06

Mielnik, 2006-10-03

 

Dotyczy przetargu:

"Modernizacja stacji ujęcia wody i hydroforni w Mielniku"

Wyjaśnienie do SIWZ


W związku z wpłynięciem do Zamawiającego zapytania dotyczącego konieczności wniesienia wadium Zamawiający wyjaśnia:

- wymagane jest wniesienie wadium zgodnie z punktem VIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. 4.000,00 zł
Z upoważnienia Wójta
Tomasz Gorochowicz
Z-ca Wójta

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik, z up. Wójta: Tomasz Gorochowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2006-09-26

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-09-28

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2007-09-26

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-09-28