Zamówienia publiczne w roku 2011

Gmina Mielnik

ZP-O.271.5.2.2011, Mielnik, 2011-11-09, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych polegających na prowadzeniu zajęć w ramach projektu nr WND-POKL.09.01.02-20-575/11 pn. „Szkoła Sukcesu II – rozwój umiejętności kluczowych drogą do sukcesu"."... więcej>>>

  • zawiadomienie z dnia 21.11.2011r. o wyborze najkorzystniejszej oferty więcej >>>

ZP-O.271.4.2.2011, Mielnik, 2011-09-15, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Moszczona Królewska i Osłowo."... więcej>>>

  • zawiadomienie z dnia 07.10.2011r. o wyborze najkorzystniejszej oferty więcej >>>

RG.271.3.2.2011, Mielnik, 2011-08-16, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Opracowanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego - Wodny Ośrodek Rekreacji i Lecznictwa w Mielniku ."... więcej>>>

  • zawiadomienie z dnia 05.09.2011r. o wyborze najkorzystniejszej oferty więcej >>>

RG.271.2.2.2011, Mielnik, 2011-07-28, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Dostawa energii elektrycznej  do obiektów Zamawiającego."... więcej >>>

  • zawiadomienie z dnia 17.08.2011r. o wyborze najkorzystniejszej oferty więcej >>>

RG.341-1/11, Mielnik, 2011-03-15, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Przebudowa drogi gminnej Nr 109591B Radziwiłłówka-Grabarka – wykonanie nawierzchni bitumicznej"... więcej >>>

  • zawiadomienie z dnia 04.04.2011r. o wyborze najkorzystniejszej oferty więcej >>>

RG.271.2.2011, Mielnik, 2011-03-10, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Budowa kanalizacji deszczowej ul. Ścianki w Mielniku"... więcej >>>

  • zawiadomienie z dnia 08.04.2011r. o wyborze najkorzystniejszej oferty więcej >>>

RG.341-1/11, Mielnik, 2011-02-11, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Przebudowa drogi gminnej Nr 109591B Radziwiłłówka-Grabarka – wykonanie nawierzchni bitumicznej"... więcej >>>

  • zawiadomienie z dnia 08.03.2011r. o unieważnieniu postępowania więcej >>>

 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-02-11

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-06-27

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-06-27