Zamówienia publiczne w roku 2015

Gmina Mielnik

IR.271.2.3.2015 Mielnik, 2015-12-11, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy: "Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi jej dystrybucji do celów oświetlenia ulicznego oraz zasilenia budynków i obiektów administrowanych przez Gminę Mielnik" więcej>>>

  • Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 21.12.2015r. godz. 12.15 więcej >>>
  • Zawiadomienie z dnia 21.12.2015r. o wyborze najkorzystniejszej oferty więcej >>>

IR.271.2.2.2015 Mielnik, 2015-10-16, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi: "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 845 162,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote 00/100)" więcej>>>

  • Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 26.10.2015r. godz. 12.15 więcej >>>
  • Zawiadomienie z dnia 30.10.2015r. o wyborze najkorzystniejszej oferty więcej >>>

IR.271.2.1.2015 Mielnik, 2015-10-06, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Mielnik" więcej>>>

  • Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 16.10.2015r. godz. 12.15 więcej >>>
  • Zawiadomienie z dnia 23.10.2015r. o wyborze najkorzystniejszej oferty więcej >>>

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-10-06

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-06-27

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-06-27