Zamówienia publiczne w roku 2016

IR.271.2.7.2016, Mielnik, 2016-12-15, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy "Mielnik: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi jej dystrybucji do celów oświetlenia ulicznego oraz zasilenia budynków i obiektów administrowanych przez Gminę Mielnik" więcej>>>


IR.271.2.6.2016, Mielnik, 2016-12-08, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi "Mielnik: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Mielnik" więcej>>>

 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 21.12.2016r. (treść zawiadomienia)
 • informacja z sesji otwarcia ofert w dniu 16.12.2016r. więcej >>>

IR.271.2.5.2016 Mielnik, 2016-09-28, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane "Mielnik: Przebudowa, rozbudowa mostu na rzece Moszczona (Moszczonka) w ciągu drogi wewnętrznej w działce o nr geodezyjnym 140 i 118, obręb Pawłowicze" więcej>>>

 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 07.11.2016r. więcej >>>
 • informacja z sesji otwarcia ofert w dniu 13.10.2016r. godz. 12.15 więcej >>>

IR.271.2.4.2016 Mielnik, 2016-09-27, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane "Mielnik: Modernizacja i przystosowanie pomieszczeń do celów biurowych w budynku Urzędu Gminy Mielnik" więcej>>>

 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28.10.2016r. więcej >>>
 • informacja z sesji otwarcia ofert w dniu 12.10.2016r. godz. 13.45 więcej >>>

IR.271.2.3.2016 Mielnik, 2016-09-27, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: "Mielnik: Remont budynku świetlicy wiejskiej w Tokarach, gmina Mielnik" więcej>>>

 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20.10.2016r. więcej >>>
 • informacja z sesji otwarcia ofert w dniu 12.10.2016r. godz. 13.15 więcej >>>

IR.271.2.2.2016 Mielnik, 2016-09-26, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: "Mielnik: Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i Górnej wraz z przyłączami do działek nr 5910/2; 5975; 5955/4; 5955/5; 6253 oraz działek 6225/1, 5894, 5818 w Mielniku” więcej>>>

 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20.10.2016r. więcej >>>
 • informacja z sesji otwarcia ofert w dniu 12.10.2016r. godz. 12.15 więcej >>>

IR.271.2.1.2016 Mielnik, 2016-09-19, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: "Mielnik: Remont dróg gminnych w miejscowościach Niemirów i Maćkowicze w gminie Mielnik" więcej>>>

 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13.10.2016r. więcej >>>
 • informacja z sesji otwarcia ofert w dniu 05.10.2016r. godz. 12.15 więcej >>>

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Mielnik, Referat Infrastruktury i Rozwoju

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-12-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-09-19