IR.271.2.11.2019 (Usługa udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 800 000,00 zł)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Gmina Mielnik: Usługa udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100)

Numer ogłoszenia w BZP: 629463-N-2019; data zamieszczenia: 28.11.2019 r.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Marcin Urbański

Data wytworzenia: 2019-11-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-12-12

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-11-28