Uchwała Nr III/10/14
Rady Gminy Mielnik

z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594; poz.645 i poz. 1318; zm. z 2014r. poz. 379 oraz poz. 1072) art. 4 ust. 1 pkt. 1 lit. c, art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014r poz.1202) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1050, poz. 1218; zm. z 2014r. poz. 958) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy Mielnik Eugeniusza Wichowskiego w następującej wysokości:

  1. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5 700 zł,
  2. dodatek funkcyjny w kwocie 1 800 zł,
  3. dodatek specjalny w wysokości 35 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego łacznie, co stanowi kwotę 2 625 zł,
  4. dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z nabytymi uprawnieniami.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 5 grudnia 2014 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

 

Załączniki do treści

  • III/10/14 (PDF, 95,27 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Nikitorowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-12-15

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-12-19

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-12-19

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-12-19