Uchwała Nr III/2/14
Rady Gminy Mielnik

z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 i 1318; zm. z 2014r. poz. 379 i 1072) uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmue się rezygnację radnego Piotra Franciszka Szpakowskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Mielnik.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy, a także zamieszczenie jej treści na stronie internetowej: www.mielnik.com.pl .

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

 

Załączniki do treści

  • III/2/14 (PDF, 93,43 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr III/2/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Nikitorowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-12-15

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-12-19

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-12-19

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-12-19