Uchwała Nr III/5/14
Rady Gminy Mielnik

z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji ds. Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich Rady Gminy

     Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594; poz.645; poz. 1318; z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) oraz § 43-§47 Statutu Gminy Mielnik stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/34/03 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 czerwca 2003r. (tj.Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013r. poz. 3669) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Powołuje się w skład Komisji ds. Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich następujących radnych:

1. Barbara Dekarz,
2. Franciszek Butkiewicz,
3. Paweł G. Pura,
4. Jerzy Weremjewicz,
5. Piotr F. Szpakowski,
6. Andrzej Wierzba.

§ 2. Przedmiotowym zakresem działania Komisji pozostają sprawy:

1) edukacji publicznej, w tym:

a) przedszkola,
b) szkolnictwa podstawowego,
c) szkolnictwa gimnazjalnego,

2) kultury, sportu i rekreacji,
3) turystyki i ochrony zdrowia,
4) pomocy społecznej i aktywizacji lokalnego rynku pracy,
5) porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców,
6) ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, zarządzania kryzysowego,
7) ochrony środowiska i przyrody,
9) promocji gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

 

Załączniki do treści

  • III/5/14 (PDF, 99,4 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich Rady Gminy

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Nikitorowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-12-15

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-12-19

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-12-19

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-12-19