Uchwała Nr III/9/14
Rady Gminy Mielnik

z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy

     Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594; zm. poz.645 i poz. 1318; z 2014r. poz. 379 oraz poz. 1072) oraz § 43 ust. 3 Statutu Gminy Mielnik stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/34/03 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 czerwca 2003r. (tj. Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013r. poz. 3669) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje sie wyboru Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy:

  1. Lucjan Kożuchowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
  2. Piotr F. Szpakowski - Przewodniczący Komisji ds. Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich,
  3. Kamil Zalewski - Przewodniczący Komisji Finansowo - Budżetowej,
  4. Paweł G. Pura - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

 

Załączniki do treści

  • III/9/14 (PDF, 96,74 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr III/9/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Nikitorowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-12-15

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-12-19

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-12-19

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-12-19