Uchwała Nr XXIX/218/14
Rady Gminy Mielnik

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o zmianę rodzajów miejscowości dla miejscowości Olchowicze i Stankowicze w gminie Mielnik

     Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. z 2013 r. poz. 645 i 1318) oraz art. 8  ust. 2  ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. Nr 166, poz. 1612, zm. z 2005r. Nr 17, poz. 141), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Olchowicze i Stankowicze w gminie Mielnik, uchwala się co następuje:

§ 1. Postanawia się wystąpić z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, o dokonanie zmiany rodzajów miejscowości w gminie Mielnik:

1) zmiany określenia rodzaju miejscowości Olchowicze, która stanowi obecnie „część wsi Maćkowicze”, na rodzaj „osada”.

2) zmiany określenia rodzaju miejscowości Stankowicze, która stanowi obecnie „część wsi Maćkowicze”, na rodzaj „osada”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Alina Hackiewicz - Stępień

 

Załączniki do treści

  • XXIX/218/14 (PDF, 188,38 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXIX/218/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o zmianę rodzajów miejscowości dla miejscowości Olchowicze i Stankowicze w gminie Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Alina Hackiewicz-Stępień

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-03-26

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-04-02

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-04-02

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-04-02