Uchwała Nr XXIX/221/14
Rady Gminy Mielnik

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 19 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wybór radnej Aliny Hackiewicz - Stępień  na Przewodniczącego Rady Gminy Mielnik.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy, a także zamieszczenie jej treści na stronie internetowej: www.mielnik.com.pl.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Alina Hackiewicz-Stępień

 

Załączniki do treści

  • XXIX/221/14 (PDF, 92,55 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXIX/221/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Alina Hackiewicz-Stępień

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-03-26

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-04-02

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-04-02

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-04-02