Uchwała Nr XXIX/222/14
Rady Gminy Mielnik

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 19 ust. 5  ustawy z dnia 8  marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318) uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się rezygnację radnej Aliny Hackiewicz-Stępień z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mielnik.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy, a także zamieszczenie jej treści na stronie internetowej: www.mielnik.com.pl .

 

Przewodniczący Rady Gminy

Alina Hackiewicz-Stępień

 

Załączniki do treści

  • XXIX/222/14 (PDF, 92,01 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXIX/222/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Alina Hackiewicz-Stępień

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-03-26

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-04-02

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-04-02

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-04-02