Uchwała Nr XXVIII/204/14
Rady Gminy Mielnik

z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie zwrotu nieruchomości do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, zm. z 2013r. poz. 645 i 1318)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie zwrotu do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Pawłowicze o łącznej powierzchni 0,5600ha oznaczonych jako działki: nr 923 o pow. 0,3100ha i nr 982/2 o pow. 0,2500ha przekazanych umową nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości z dnia 08 lipca 1999r. (akt notarialny Rep. A nr 4785/99) wobec niewykorzystania nieruchomości zgodnie z celem na jaki zostały przekazane, tj. budowę wysypiska nieczystości stałych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Stankiewicz

 

Załączniki do treści

  • XXVIII/204/14 (PDF, 94,78 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXVIII/204/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zwrotu nieruchomości do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Władysław Stankiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-02-26

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-03-06

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-03-06

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-03-06