Uchwała Nr XXVIII/208/14
Rady Gminy Mielnik

z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie zawiadomienia Prokuratury Rejonowej w Siemiatyczach o uzasadnionym podejrzeniu możliwości popełnienia przestępstwa przez funkcjonariusza publicznego

     Na podstawie art. 304 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997r. Nr 89, poz. 555; z późn. zm.) oraz § 92 ust. 5 Statutu Gminy przyjętego Uchwałą Nr VI/34/03 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 czerwca 2003 roku (t.j. Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013r. poz. 3669) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z analizą skargi dokonanej przez Komisję Rewizyjną wniesionej w dniu 13 stycznia 2014 roku postanawia się złożyć zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu możliwości popełnienia przestępstwa przez funkcjonariusza publicznego.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do złożenia zawiadomienia i przesłania całości dokumentacji w tej sprawie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Stankiewicz

 

Załączniki do treści

  • XXVIII/208/14 (PDF, 99,42 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXVIII/208/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zawiadomienia Prokuratury Rejonowej w Siemiatyczach o uzasadnionym podejrzeniu możliwości popełnienia przestępstwa przez funkcjonariusza publicznego

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Władysław Stankiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-02-26

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-03-06

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-03-06

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-03-06