Uchwała Nr XXVIII/209/14
Rady Gminy Mielnik

z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie powstrzymania się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. z 2013r. poz. 645 i 1318) w związku z art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zmianami) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zobowiązuje się Wójta Gminy do powstrzymania się od działań, które by zakłóciły korzystanie z nieruchomości sąsiednich związanych z zatwierdzeniem podziału, a następnie sprzedaży nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 950, stanowiącą drogę wewnętrzną położoną w obrębie geodezyjnym Pawłowicze.

2. Zobowiązuje się Wójta Gminy do podjęcia skutecznych działań zmierzających do przywrócenia nieruchomości o nr ewidencyjnym 950 do bezkolizyjnego korzystania.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Stankiewicz

 

Załączniki do treści

  • XXVIII/209/14 (PDF, 95,2 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXVIII/209/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie powstrzymania się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Władysław Stankiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-02-26

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-03-06

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-03-06

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-03-06