Uchwała Nr XXX/223/14
Rady Gminy Mielnik

z dnia 13 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku za 2013 rok

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318 z 2014r. poz. 379) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 330 zm. poz. 613) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku za 2013 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, na które składa się bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa.

2. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku za 2013 rok stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, na które składa się bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Alina Hackiewicz-Stępień

 

Załączniki do treści

  • XXX/223/14 (PDF, 5,35 MB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXX/223/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku za 2013...(uchwała wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodnicząca Rady Gminy Alina Hackiewicz-Stępień

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-06-13

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-06-23

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-06-23

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-06-23