Uchwała Nr XXX/225/14
Rady Gminy Mielnik

z dnia 13 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318 z 2014r. poz. 379) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. poz. 938,  poz. 1646 z 2014r. poz. 379) Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z:

1) Sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok,
2) Sprawozdaniem finansowym,
3) Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,
4) Informacją o stanie mienia komunalnego,
5) Stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.

§ 2. Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Alina Hackiewicz-Stępień

 

Załączniki do treści

  • XXX/225/14 (PDF, 95,54 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXX/225/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodnicząca Rady Gminy Alina Hackiewicz-Stępień

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-06-13

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-06-23

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-06-23

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-06-23