Uchwała Nr XXX/232/14
Rady Gminy Mielnik

z dnia 13 czerwca 2014 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379) uchwala się co następuje:

§ 1. Stwierdza się wybór radnej Olgi Pogrebniak  na Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Mielnik.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy, a także zamieszczenie jej treści na stronie internetowej: www.mielnik.com.pl .

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Alina Hackiewicz-Stępień

 

Załączniki do treści

  • XXX/232/14 (PDF, 93,12 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXX/232/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodnicząca Rady Gminy Alina Hackiewicz-Stępień

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-06-13

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-06-18

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-06-18

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-06-18