Uchwała Nr XXXII/236/14
Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 września 2014 r.

w sprawie budowy pomnika walczących o Niepodległość Polski mieszkańców Niemirowa i Ziemi Mielnickiej.

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 504,  poz. 645 oraz poz. 1318; zm. z 2014r. poz. 379) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§1.  Wyraża się zgodę na budowę w Niemirowie pomnika walczących o Niepodległość Polski mieszkańców Niemirowa i Ziemi Mielnickiej.

§2.  Inwestorem pomnika będzie Gmina Mielnik, która poniesie koszty jego budowy.

§3.  Pomnik umiejscowiony zostanie w Niemirowie na terenie parku przy ulicach: Plac Wyzwolenia, Plac ks. M. Olszewskiego, ul. Brzeska na działce Nr 185 w miejscu wskazanym w szkicu sytuacyjnym stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały.

§4.  Pomnik powstanie według "Projektu koncepcyjnego mapy Polski zwieńczonej w górnej części orłem w koronie posadowionej na cokole z kamienia naturalnego - Granit Czerwony Wanga, autorstwa PPHU Marek Mazurek - Drażniew 56 oraz Gran - Pol Stanisław Chomiuk  - Derewiczna 3 stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§5.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Alina Hackiewicz-Stępień

 

Załączniki do treści

  • XXXII/236/14 (PDF, 951,38 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXXII/236/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 września 2014 r. w sprawie budowy pomnika walczących o Niepodległość Polski mieszkańców Niemirowa i Ziemi Mielnickiej (uchwała wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Alina Hackiewicz-Stępień

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Markiewicz

Data wytworzenia: 2014-09-29

Wprowadzający: Kamil Markiewicz

Data wprowadzenia: 2014-09-29

Modyfikujący: Kamil Markiewicz

Data modyfikacji: 2014-09-29

Opublikował: Kamil Markiewicz

Data publikacji: 2014-09-29