Uchwała Nr XXXII/238/14
Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 września 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2014 – 2025

 

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379) oraz art. 226, art. 227 art. 228, art. 231, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911), Rada Gminy uchwala co następuje:

§1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2014 – 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§2. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Alina Hackiewicz-Stępień

 

Załączniki do treści

  • XXXII/238/14 (PDF, 660,4 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXXII/238/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2014 – 2025 (uchwała wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Alina Hackiewicz-Stępień

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Markiewicz

Data wytworzenia: 2014-09-29

Wprowadzający: Kamil Markiewicz

Data wprowadzenia: 2014-09-29

Modyfikujący: Kamil Markiewicz

Data modyfikacji: 2014-09-29

Opublikował: Kamil Markiewicz

Data publikacji: 2014-09-29