Uchwała Nr XXXII/239/14
Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 września 2014 r.

w sprawie zmiany reprezentacji Gminy Mielnik w Stowarzyszeniu "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"
 

 Na podstawie art. 18 ust.2.pkt.12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 594 i poz. 645; zm. z 2014r. poz. 379) oraz art. 15 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 173) Rada Gminy Mielnik, uchwala co następuje:

§1.  Odwołuje się Panią Agnieszkę Koc - reprezentanta Gminy Mielnik w Stowarzyszeniu "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu".

§2.  Powołuję się Wójta Gminy Mielnik  Adama Tobotę do reprezentowania Gminy Mielnik w Stowarzyszeniu "Lokalna Grupa Działalnia - Tygiel Doliny Bugu".

§3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Alina Hackiewicz-Stępień

 

Załączniki do treści

  • XXXII/239/14 (PDF, 98,16 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXXII/239/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany reprezentacji Gminy Mielnik w Stowarzyszeniu "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Alina Hackiewicz-Stępień

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Markiewicz

Data wytworzenia: 2014-09-29

Wprowadzający: Kamil Markiewicz

Data wprowadzenia: 2014-09-29

Modyfikujący: Kamil Markiewicz

Data modyfikacji: 2014-09-29

Opublikował: Kamil Markiewicz

Data publikacji: 2014-09-29