Uchwała Nr XXXIII/244/14
Rady Gminy Mielnik

z dnia 7 listopada 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2014 – 2025

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 226, art. 227 art. 228, art. 231, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2014 – 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Alina Hackiewicz-Stępień

Załączniki do treści

  • XXXIII/244/14 (PDF, 332,94 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXXIII/244/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2014 – 2025 (uchwała wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Alina Hackiewicz-Stępień

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-11-07

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-11-14

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-11-14

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-11-14