Uchwała Nr XXXIII/245/14
Rady Gminy Mielnik

z dnia 7 listopada 2014 r.

w sprawie utraty mocy uchwały nr XII/50/07 Rady Gminy Mielnik z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318; z 2014 r.  poz. 379, poz.1072) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U.z 2014 r. poz.849) uchwala się, co następuje:

§ 1. Traci moc uchwała nr XII/50/07 Rady Gminy Mielnik z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2007 r. Nr 289, poz. 3402) zmieniona uchwałą nr XVIII/117/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Alina Hackiewicz-Stępień

Załączniki do treści

  • XXXIII/245/14 (PDF, 96,65 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXXIII/245/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie utraty mocy uchwały nr XII/50/07 Rady Gminy Mielnik z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

  • Uchwała Nr 5084/14 RIO (PDF, 1,16 MB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr 5084/14 z dnia 11 grudnia 2014 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2014-11-07

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-11-14

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2020-01-13

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-11-14