Uchwała Nr XXXIII/247/14
Rady Gminy Mielnik

z dnia 7 listopada 2014 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2015 rok

     Na podstawie art.4 ust.2  ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity  Dz. U. z 2012r. Poz.1356, zm. z 2013r. Poz.1563, zm. z 2014r. Poz.1188) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2015 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Alina Hackiewicz-Stępień

Załączniki do treści

  • XXXIII/247/14 (PDF, 214,33 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXXIII/247/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2015 rok (uchwała wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Alina Hackiewicz-Stępień

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-11-07

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-11-14

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-11-14

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-11-14