Uchwała Nr IV/15/15
Rady Gminy Mielnik

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie przyjęcia "Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mielnik na lata 2015-2020".

     Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594; zm. z 2013r. poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072) art. 403 ust. 3-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1232; zm. z 2013r. poz. 21, poz. 888, poz. 1238; z 2014r. poz. 40, poz. 47, poz. 457, poz. 822, poz. 1101, poz. 1146) art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 855; zm. z 2013r. poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, 1626) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mielnik na lata 2015-2020" zgodnie z załącznikami stanowiącymi integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

 

Załączniki do treści

  • IV/15/15 (PDF, 457,4 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr IV/15/15 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mielnik na lata 2015-2020" (uchwała wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Nikitorowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-01-30

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-02-04

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-02-04

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-02-04