Uchwała Nr IV/16/15
Rady Gminy Mielnik

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych na okres powyżej trzech lat

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 594, zm. z 2013r. poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 518, poz. 659, poz. 805, poz. 822, poz. 906) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia na okres 5 lat działek nr 5398/28, 5398/30, 5398/32, 5398/34, 5398/36, 5398/38, 5398/40, 5399/2, 6190 oraz części działki nr 5196/69 o pow. ok. 2,50ha położonych na terenie miejscowości Mielnik.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

 

Załączniki do treści

  • IV/16/15 (PDF, 94 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr IV/16/15 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych na okres powyżej trzech lat

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Nikitorowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-01-30

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-02-04

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-02-04

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-02-04