Uchwała Nr IV/17/15
Rady Gminy Mielnik

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie zmiany reprezentacji Gminy Mielnik w Stowarzyszeniu "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

     Na podstawie art. 18 ust.2.pkt.12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594; poz.645 i poz. 1318; zm. z 2014r. poz. 379 oraz poz. 1072) oraz art. 15 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 173) Rada Gminy Mielnik, uchwala co następuje:

§ 1. Odwołuje się Pana Adama Tobotę z reprezentowania Gminy Mielnik w Stowarzyszeniu "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu".

§ 2. Powołuję się Pana Eugeniusza Wichowskiego-Wójta Gminy do reprezentowania Gminy Mielnik w Stowarzyszeniu "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

 

Załączniki do treści

  • IV/17/15 (PDF, 96,99 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr IV/17/15 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany reprezentacji Gminy Mielnik w Stowarzyszeniu "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Nikitorowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-01-30

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-02-04

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-02-09

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-02-04