Uchwała Nr IV/18/15
Rady Gminy Mielnik

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie odwołania reprezentanta Gminy Mielnik w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej

     Na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz § 11 Statutu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej przyjętego Uchwałą Nr XXVII/160/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 19 września 2006r. uchwala się co następuje:

§ 1. Odwołuje się Pana Sławomira Pytel z reprezentowania Gminy Mielnik w Zgromadzeniu Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XIX/134/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Mielnik w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

 

Załączniki do treści

  • IV/18/15 (PDF, 96,98 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr IV/18/15 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie odwołania reprezentanta Gminy Mielnik w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Nikitorowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-01-30

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-02-04

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-02-04

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-02-04