Uchwała Nr IV/19/15
Rady Gminy Mielnik

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie planu pracy Rady Gminy Mielnik na 2015 rok

     Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594; poz.645 i poz. 1318; zm. z 2014r. poz. 379 oraz poz. 1072) oraz § 20 ust. 1 Statutu Gminy przyjętego uchwałą Nr VI/34/03 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 czerwca 2003r. (tj.Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013r., poz. 3669) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan pracy Rady Gminy na 2015 rok w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

 

Załączniki do treści

  • IV/19/15 (PDF, 177,93 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr IV/19/15 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy Mielnik na 2015 rok (uchwała wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Nikitorowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-01-30

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-02-04

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-02-04

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-02-04