Uchwała Nr V/21/15
Rady Gminy Mielnik

z dnia 18 marca 2015 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Mielnik do realizacji projektu pn.„Trasy Rowerowe EuroVelo".

     Na podstawie art.7 ust. 1 pkt. 10, pkt. 18,  pkt. 20 oraz art.18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 594, 654, 1318; z 2014r. poz. 379, 1072) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udział Gminy Mielnik w planowanym projekcie pn.„ Trasy Rowerowe EuroVelo” na obszarze Gminy wpisującego się w międzynarodowe szlaki rowerowe EuroVelo.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do prowadzenia rozmów oraz podpisywania stosownych dokumentów związanych z realizacją projektu na obszarze Gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

 

Załączniki do treści

  • V/21/15 (PDF, 94,63 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr V/21/15 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Mielnik do realizacji projektu pn.„Trasy Rowerowe EuroVelo".

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Nikitorowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-03-18

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-03-23

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-03-23

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-03-23