Uchwała Nr VI/32/15
Rady Gminy Mielnik

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku za 2014 rok

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 330 zm. poz. 613, z 2014r. poz. 768, poz. 1100, z 2015r. poz. 4) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku za 2014 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, na które składa się bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa.

2. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku za 2014 rok stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, na które składa się bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

 

Załączniki do treści

  • VI/32/15 (PDF, 5,32 MB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr VI/32/15 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku za 2014 rok (uchwała wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Nikitorowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-05-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-06-02

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-06-02

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-06-02