Uchwała Nr VII/38/15
Rady Gminy Mielnik

z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Komisję Rewizyjną Rady Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art.21 ust.3  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., z późn. zm.)  po rozpatrzeniu skargi Pana K            C              Rada Gminy Mielnik uchwala, co nastepuje:

§ 1. Rada Gminy Mielnik po rozpatrzeniu skargi z dnia 29 maja 2015 roku na Komisję Rewizyjną Rady Gminy Mielnik uznaje skargę za niezasadną.

§ 2. Uzasadnienie faktyczne i prawne stanowiska wymienionego w § 1. stanowi uzasadnienie  do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały poprzez zawiadomienie skarżącego o jej treści powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

 

Załączniki do treści

  • VII/38/15 (PDF, 1,24 MB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr VII/38/15 Rady Gminy Mielnik z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Komisję Rewizyjną Rady Gminy Mielnik (uchwała wraz z uzasadnieniem)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Nikitorowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-06-19

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-06-22

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-06-22

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-06-22