Uchwała Nr X/61/15
Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego dotyczącej wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Bugu”

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uzgadnia negatywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Bugu”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 3. Uchwałę należy przekazać Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

 

Załączniki do treści

  • X/61/15 (PDF, 225,87 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr X/61/15 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego dotyczącej wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Bugu” (uchwała wraz z uzasadnieniem)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Nikitorowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-11-24

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-11-26

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-11-26

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-11-26