Uchwała Nr XI/67/15
Rady Gminy Mielnik

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie wykonywania przez Gminę Mielnik działalności polegającej na świadczeniu usług HotSpot (bezpłatny dostęp do Internetu) na rzecz użytkowników końcowych z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnej

     Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3a, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 3 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 3 lit. c i ust. 5 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju i usług sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 880) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na wykonywanie przez Gminę Mielnik działalności polegającej na świadczeniu usług HotSpot (bezpłatny dostęp do Internetu) na rzecz użytkowników końcowych z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnej.

2. Usługi, o których mowa w ust. 1, świadczone będą po uzyskaniu przez Gminę Mielnik wpisu do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji i na warunkach określonych w decyzji wydanej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

 

Załączniki do treści

  • XI/67/15 (PDF, 98,76 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XI/67/15 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wykonywania przez Gminę Mielnik działalności polegającej na świadczeniu usług HotSpot (bezpłatny dostęp do Internetu) na rzecz użytkowników końcowych z wykorzystaniem ...

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Nikitorowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-12-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2016-01-04

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-01-04

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-01-04