Uchwała Nr XI/69/15
Rady Gminy Mielnik

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie planu pracy Rady Gminy Mielnik na 2016 rok

     Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz § 20 ust. 1 Statutu Gminy przyjętego uchwałą Nr VI/34/03 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 czerwca 2003r. (tj. Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013r. poz. 3669) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan pracy Rady Gminy na 2016 rok w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

 

Załączniki do treści

  • XI/69/15 (PDF, 195,92 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XI/69/15 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy Mielnik na 2016 rok (uchwała wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Nikitorowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-12-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2016-01-04

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-01-04

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-01-04