UCHWAŁA NR IV/24/07

RADY GMINY MIELNIK

z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie odwołania z funkcji ławnika Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

     Na podstawie art. 166 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz. U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070; z 2002r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802, Nr 240, poz. 2052; z 2003r. Nr 188, poz. 1838, Nr 228, poz. 2256; z 2004r. Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907, Nr 188, poz. 1838; z 2005r. Nr 13, poz. 98, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413, Nr 169, poz. 1417, Nr178, poz. 1479, Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 144, poz. 1044/ Rada Gminy Mielnik uchwala, co nastepuje:

§ 1. Odwołuje się Panią Marię Boguszewską c. Juliana z funkcji ławnika w związku z wyborem na radnego do Rady Gminy Mielnik.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2007-02-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-03-02

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2007-03-02

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-03-02